Skjeggkre

Skjeggkre

• Lange antenner
• 3 haletråder (midtre tråd er ca.
like lang som kroppslengden)
• Skjeggaktig behåring på hodet
• Kropp dekket av gråbrune skjell
• 10-18 mm lang som voksen
Kan forveksles med sølvkre og fyrkre

Skjeggkre

Vårt inneklima har vist seg å være gunstig for skjeggkre og det er derfor blitt vanlig å finne i norske bygg. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og kan i helårsoppvarmede boliger opptre i alle rom. Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra 18 md og opp mot 3 år. Skjeggkre legger deretter ca. 50 egg pr år og utviklingen av en skjeggkrebestand er derfor relativt usynlig de første årene. Det er først når generasjonene nedover i rekken utvikler seg at disse blir et større problem og at mengden skjeggkre i en bolig øker kraftig. Skjeggkre kan leve opp til 7 år. Til tross for at skjeggkre kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en dårlig næringskilde for skjeggkre. Skjeggkre krever tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling og flere av de mindre stadiene er ikke i stand til å skifte hud på enkle dietter bestående kun av karbohydrater. Evnen til å overleve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt de senere stadier i utviklingen. Hos insekter er produksjon av egg koblet til høyt inntak av proteinrik føde. Skjeggkre vil sannsynligvis ikke kunne være reproduktive dersom matkilde kun består av cellulose. Andre insekter som kommer inn I habitatet til skjeggkre vil kunne være en god kilde til proteiner. (eks. Fluer)

Skade

Skjeggkre kan bli store og tallrike og gi psykisk ubehag. De kan gnage på papir, noe som normalt gir ubetydelig skade i boliger foruten påkjenningen ved å ha dem der. Dersom de får utvikle seg i bygg som museer eller andre steder de oppbevarer kostbare malerier, uerstattelige objekter som kunst og historiske skrifter, kan skjeggkre forårsake store økonomiske skader. Når media omtaler skjeggkre negativt kan bedrifter, skoler, overnattingssteder og andre som har skjeggkre lide økonomisk og få dårlig rykte.

Tidligere har skjeggkre skapt store overskrifter i media i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Heving av boligkjøp og store prisavslag ble gitt. Høyesteretts dom 26.03.21. konkluderer med at: Dersom det gjennomføres en vellykket sanering av skjeggkre, kan man ikke kreve prisavslag for et restlyte eller en bruksulempe i saneringsperioden. Dette selv om ingen kan gi garanti for at saneringen er 100 prosent vellykket.

• Limfeller I seg selv vil ikke løse problemet. Limfeller er et verktøy for overvåkning og kartlegging av en bestand.
• Tetting av sprekker og andre gjemmesteder, har vist seg å ha en relativt lav effekt.
• Forgiftet åte
• Sprøytemidler kan benyttes på steder der skjeggkre skjuler seg
om dagen, men eksponeringsfare må vurderes.

Skjeggkre gift

Foretrukken bekjempelse er mikropunkter med forgiftet åte lagt med relativt høy tetthet. ca 1 punkt pr m2. Denne metoden er funnet som den mest effektive metoden under forskningsprosjekt foretatt av Norsk Folkeheleinstitutt i samarbeid men Norsk Hussoppforsikring. Foretrukket aktivstoff har vist seg å være Indoxacarb. Dette virkestoffet har høy virkningsgrad og har vist seg å fungere godt med tanke på sekundærforgiftning av insekter.

Det er i forsøkene blitt foretatt forsøk på bekjempelse i forskjellige typer lokaler og bygninger. I disse forsøkene er bestanden etter bekjempelse blitt kartlagt med jevne mellomrom for å kunne analysere effekten av behandlingen. Behandlingen med forgiftet åte mot skjeggkre som nå blir benyttet har vist seg i alle typer bygninger å ha en reduserende effekt på over 90%. Resultatene av forsøkene kan ses her.

 

Kontroll av resultat foretas med limfeller. Hyppighet på limfeller bør være relativt høy for å få et godt oversiktsbilde på hvor stor den gjenlevende bestanden er.

Skjeggkre Sølvkre

Hvordan kan vi se forskjell på skjeggkre og sølvkre?

Skjeggkre er i seg selv et noe større insekt enn sølvkre. Skjeggkre er skjellkledde, mørkegrå og litt spraglete i fargen. De er derfor ikke så glinsende i fargen og er ofte litt lysere enn sølvkreet. Kroppslengde uten antenner og haletråder kan bli 18 mm, normal størrelse for voksne er 10-14 mm. På den tydelig avsmalnende bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Den midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden. Haletrådene på skjeggkre er alltid lengre enn 2/3 av kroppens lengde. Sølvkre derimot har kortere haletråder. Skjeggkre har en tydelig behåring mellom antennetrådene på hodet.

Sølvkre er som oftest mørkegrå og sølvglinsende i fargen. Typisk for sølvkreet er den skjellkledde kroppen som gir den sølvglinsende fargen. Kroppsformen er flattrykt og relativt langstrakt med en tydelig avsmalnende bakkropp. I enden av bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Disse haletrådene er kortere enn hos skjeggkre og er kortere enn halve kroppslengden av sølvkreet. Hodet har to lange antenner, som hos skjeggkreet, men sølvkre har ikke den tydelige behåringen mellom disse antennene. Kroppslengden, uten antenner og haletråder, er hos voksne individer 7-12 mm.

Skjeggkre i bodø
solvkre

Trenger du hjelp med skjeggkre behandling, ta kontakt. Vi bruker utelukkende anbefalt behandlingsmetode fra FHI.