Trenger du  hjelp mot skjeggkre? Ta kontakt idag!

Skjeggkre

Skjeggkre har de siste årene hatt en stor økning i antall bekjempelser i Norge. Det utføres bekjempelser over hele landet. De gjør ingen skade på hus eller bolig, men kan være vanskelig å bli kvitt. Mange opplever psykisk stress av å ha disse i hus. Vi utfører rask og effektiv behandling mot skjeggkre. Vi har markedets beste priser og sikreste metoder. Garantert resultat.

Hvordan ser skjeggkre ut?

Skjeggkre er vingeløse insekter som er skjellkledde, mørkegrå og spraglete i fargen. De har en flattrykt, langstrakt og tydelig avsmalnende bakkropp med tre lange haletråder. Den midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden, mens sidetrådene ofte peker vinkelrett ut til siden. Hodet har to lange antenner i tillegg til to kortere kjevefølere. Mellom antennene er det tydelig behåring (skjegg). Nymfer er 2 mm når de kommer ut av egget, gjennom 14 utviklingsstadier vokser de seg større og likner de voksne. De yngste individene har ikke skjell. Insektene går fra å være ca 2mm til å nå en størrelse på opptil 18mm. Normal størrelse er 10-14mm.

Skjeggkre

Skjeggkre er blandt de eldste insektene på jorda, utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra 18 md og opp mot 3 år. De legger ca. 50 egg pr år. Utviklingen av en skjeggkrebestand er derfor relativt usynlig de første årene. Det er først når generasjonene nedover i rekken utvikler seg at disse blir et større problem og at antallet i en bolig øker kraftig. 

Skjeggkre er nattaktive insekter som kan leve opp til 7 år. Til tross for at de kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en dårlig næringskilde. Disse insektene krever tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling og flere av de mindre stadiene er ikke i stand til å skifte hud på enkle dietter bestående kun av karbohydrater. Disse insektene vil spise alle typer organsik føde de kan komme over.  

Når de først er kommet inn i en bolig, vil de kunne befinne seg i alle deler av en konstruksjon. Insektene er små og flate, slik at de kan komme seg inn i veldig små sprekker som leder inn i vegger og gulv. Her kan de leve uforstyrret, slik at de ofte er usynlige i boliger, før bestanden begynner å bli relativt stor.

Skjeggkre - sølvkre?

Det kan være vanskelig å se forskjell mellom skjeggkre og sølvkre. Ofte kan man i tillegg til å se på de tydelige fysiske tegnene også ta med i vurderingen omstendighetene hvor insektet er observert. Når skadedyrbekjempere vurderer hvilket insekt det kan dreie seg om før de ankommer stedet, vil ting spørsmål som fuktighetsnivå, hvor i bolig, byggeår på bolig og lignende spørsmål være en del av vurderinge om hva som venter dem når de ankommer stedet.

Skjeggkre er i seg selv et noe større insekt enn sølvkre. De er skjellkledde, mørkegrå og litt spraglete i fargen. De er derfor ikke så glinsende i fargen og er ofte litt lysere enn sølvkreet. Kroppslengde uten antenner og haletråder kan bli 18 mm, normal størrelse for voksne er 10-14 mm. På den tydelig avsmalnende bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Den midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden. Haletrådene er alltid lengre enn 2/3 av kroppens lengde. De har også en tydelig behåring mellom antennetrådene på hodet.

Skjeggkre

Sølvkre er som oftest mørkegrå og sølvglinsende i fargen. Typisk for sølvkreet er den skjellkledde kroppen som gir den sølvglinsende fargen. Kroppsformen er flattrykt og relativt langstrakt med en tydelig avsmalnende bakkropp. I enden av bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Disse haletrådene er kortere enn hos skjeggkre og er kortere enn halve kroppslengden av sølvkreet. Hodet har to lange antenner, som hos skjeggkreet, men sølvkre har ikke den tydelige behåringen mellom disse antennene. Kroppslengden, uten antenner og haletråder, er hos voksne individer 7-12 mm.

sølvkre

Hvordan bli kvitt skjeggkre

Har du færst fått dem inn i boligen, kan disse være vanskelig å bli kvitt. Vi har en metode som har vist seg mye mer effektiv enn andre, men denne vil heller ikke gi noen garanti for at insekten blir borte, men antallet reduseres betydelig. Denne metoden er utviklet i Norge, og kan kun utføres av godkjente skadedyrteknikere.

Bekjempelsen av skjeggkre utføres med små mengder forgiftet åte, som legges ut i hele boligen. Denne behandlingsmetoden krever profesjonell utførelse, men er til gjenngjeld utrolig effektiv og ikke særlig kostbar. En enkel behandling gjennomført med denne metoden, har en bekjempelsesgrad på over 90%. Dette vil slå tilbake angrepet sannsynligvis med flere år. 

Priser på slike behandlinger er veldig variable, men anslagsvis vil en behandling av en normal enebolig koste fra 3 – 5000 kroner 

skjeggkre behandling

Skade

Skjeggkre kan bli store og tallrike og gi psykisk ubehag. De kan gnage på papir, noe som normalt gir ubetydelig skade i boliger foruten påkjenningen ved å ha dem der. Dersom de får utvikle seg i bygg som museer eller andre steder de oppbevarer kostbare malerier, uerstattelige objekter som kunst og historiske skrifter, kan skjeggkre forårsake store økonomiske skader. Når media omtaler skjeggkre negativt kan bedrifter, skoler, overnattingssteder og andre som har skjeggkre lide økonomisk og få dårlig rykte.

Tidligere har skjeggkre skapt store overskrifter i media i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Heving av boligkjøp og store prisavslag ble gitt. Høyesteretts dom 26.03.21. konkluderer med at: Dersom det gjennomføres en vellykket bekjempelse kan man ikke kreve prisavslag for et restlyte eller en bruksulempe i saneringsperioden. Dette selv om ingen kan gi garanti for at saneringen er 100 prosent vellykket.

Spredning av skjeggkre

Det vil være vanskelig å beskytte seg mot å få med seg skjeggkre inn i nye omgivelser. Dersom du skal lykkes med dette Dette vil det kreve en nøye og tidkrevende inspeksjon hver gang et objekt med potensielle skjulesteder tas inn i boligen. Ved å støvsuge ofte,  kvitte seg raskt med emballasje og esker kan muligens redusere risikoen noe, siden eventuelle skjeggkre da kan bli med emballasjen ut igjen. Det er også en viss fare for at insektene blir fraktet inn med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller andre private boliger. 

Trenger du hjelp, eller råd om hvordan håndtere skjeggkre i din bolig? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, vi har lang erfaring med å behandle effektivt mot skjeggkre.