Trenger du  hjelp mot skjeggkre? Ta kontakt idag!

Skjeggkre

Skjeggkre kan oppleves ubehagelig om de får mulighet til å urvikle seg. De gjør ingen skade på hus eller bolig, men mange opplever psykisk stress av å ha disse i hus. Vi i  SSK utfører rask og effektiv behandling mot skjeggkre. Vi har markedets beste priser og sikreste metoder. Garantert resultat.

Hvordan ser skjeggkre ut?

• Lange antenner
• 3 haletråder (midtre tråd er nesten like lang som kroppslengden)
• Skjeggaktig behåring mellom følehorn
• Kropp dekket av gråbrune skjell
• 10-18 mm lang som voksen
• Kan forveksles med sølvkre og fyrkre

Skjeggkre

Vårt inneklima har vist seg å være gunstig for skjeggkre og det er derfor blitt vanlig å finne i norske bygg. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og kan i helårsoppvarmede boliger opptre i alle rom. Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra 18 md og opp mot 3 år. De legger deretter ca. 50 egg pr år. Utviklingen av en skjeggkrebestand er derfor relativt usynlig de første årene. Det er først når generasjonene nedover i rekken utvikler seg at disse blir et større problem og at antallet i en bolig øker kraftig. 

Skjeggkre kan leve opp til 7 år. Til tross for at de kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en dårlig næringskilde. Skjeggkre krever tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling og flere av de mindre stadiene er ikke i stand til å skifte hud på enkle dietter bestående kun av karbohydrater. Disse insektene vil spise alle typer organsik føde de kan komme over.  

Evnen til å overleve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt de senere stadier i utviklingen. Hos insekter er produksjon av egg koblet til høyt inntak av proteinrik føde. Skjeggkre vil sannsynligvis ikke kunne være reproduktive dersom matkilde kun består av cellulose. Andre insekter som kommer inn I deres habitatet, vil kunne være en god kilde til proteiner. (eks. Fluer)

Når de først er kommet inn i en bolig, vil de kunne befinne seg i alle deler av en konstruksjon. Insektene er små og flate, slik at de kan komme seg inn i veldig små sprekker som leder inn i vegger og gulv. Her kan de leve uforstyrret, slik at de ofte er usynlige i boliger, før bestanden begynner å bli relativt stor.

Skjeggkre - sølvkre?

Det kan være vanskelig å se forskjell mellom skjeggkre og sølvkre. Ofte kan man i tillegg til å se på de tydelige fysiske tegnene også ta med i vurderingen omstendighetene hvor insektet er observert. Når skadedyrbekjempere vurderer hvilket insekt det kan dreie seg om før de ankommer stedet, vil ting spørsmål som fuktighetsnivå, hvor i bolig, byggeår på bolig og lignende spørsmål være en del av vurderinge om hva som venter dem når de ankommer stedet.

Skjeggkre er i seg selv et noe større insekt enn sølvkre. Skjeggkre er skjellkledde, mørkegrå og litt spraglete i fargen. De er derfor ikke så glinsende i fargen og er ofte litt lysere enn sølvkreet. Kroppslengde uten antenner og haletråder kan bli 18 mm, normal størrelse for voksne er 10-14 mm. På den tydelig avsmalnende bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Den midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden. Haletrådene er alltid lengre enn 2/3 av kroppens lengde. De har også en tydelig behåring mellom antennetrådene på hodet.

Skjeggkre

Sølvkre er som oftest mørkegrå og sølvglinsende i fargen. Typisk for sølvkreet er den skjellkledde kroppen som gir den sølvglinsende fargen. Kroppsformen er flattrykt og relativt langstrakt med en tydelig avsmalnende bakkropp. I enden av bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Disse haletrådene er kortere enn hos skjeggkre og er kortere enn halve kroppslengden av sølvkreet. Hodet har to lange antenner, som hos skjeggkreet, men sølvkre har ikke den tydelige behåringen mellom disse antennene. Kroppslengden, uten antenner og haletråder, er hos voksne individer 7-12 mm.

sølvkre

Hvordan bli kvitt skjeggkre

For å bli kvitt skjeggkre har vi en metode som har vist seg mye mer effektiv enn andre. Denne metoden er utviklet i Norge, og kan kun utføres av godkjente skadedyrteknikere.

Norsk folkehelseinstitutt har sammen med Norsk hussoppforsikring de siste årene gjennomført et omfattende forskningsprosjekt for å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan bekjempe disse insektene. Behandlingsmetoden som har hatt best og mest effektiv effekt, er utvilsomt bruk av forgiftet åte, med virkestoffet Indoxacarb. Denne behandlingsmetoden krever profesjonell utførelse, men er til gjenngjeld utrolig effektiv og ikke særlig kostbar. En enkel behandling gjennomført med denne metoden, har en bekjempelsesgrad på over 90%. Dette vil slå tilbake angrepet sannsynligvis med flere år. 

Priser på slike behandlinger er veldig variable, men anslagsvis vil en behandling av en normal enebolig koste fra 3 – 5000 kroner 

Skjeggkre gift

Foretrukken bekjempelse er mikropunkter med forgiftet åte lagt med relativt høy tetthet. ca 1 punkt pr m2. Denne metoden er funnet som den mest effektive metoden under forskningsprosjekt foretatt av Norsk Folkeheleinstitutt i samarbeid men Norsk Hussoppforsikring. Foretrukket aktivstoff har vist seg å være Indoxacarb. Dette virkestoffet har høy virkningsgrad og har vist seg å fungere godt med tanke på sekundærforgiftning av insekter.

Det er i forsøkene blitt foretatt forsøk på bekjempelse i forskjellige typer lokaler og bygninger. I disse forsøkene er bestanden etter bekjempelse blitt kartlagt med jevne mellomrom for å kunne analysere effekten av behandlingen. Behandlingen med forgiftet åte mot skjeggkre som nå blir benyttet har vist seg i alle typer bygninger å ha en reduserende effekt på over 90%. Resultatene av forsøkene kan ses her.

Kontroll av resultat foretas med limfeller. Hyppighet på limfeller bør være relativt høy for å få et godt oversiktsbilde på hvor stor den gjenlevende bestanden er.

skjeggkre behandling

Skade

Skjeggkre kan bli store og tallrike og gi psykisk ubehag. De kan gnage på papir, noe som normalt gir ubetydelig skade i boliger foruten påkjenningen ved å ha dem der. Dersom de får utvikle seg i bygg som museer eller andre steder de oppbevarer kostbare malerier, uerstattelige objekter som kunst og historiske skrifter, kan skjeggkre forårsake store økonomiske skader. Når media omtaler skjeggkre negativt kan bedrifter, skoler, overnattingssteder og andre som har skjeggkre lide økonomisk og få dårlig rykte.

Tidligere har skjeggkre skapt store overskrifter i media i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Heving av boligkjøp og store prisavslag ble gitt. Høyesteretts dom 26.03.21. konkluderer med at: Dersom det gjennomføres en vellykket bekjempelse kan man ikke kreve prisavslag for et restlyte eller en bruksulempe i saneringsperioden. Dette selv om ingen kan gi garanti for at saneringen er 100 prosent vellykket.

Spredning av skjeggkre

Det vil være vanskelig å beskytte seg mot å få med seg skjeggkre inn i nye omgivelser. Dersom du skal lykkes med dette Dette vil det kreve en nøye og tidkrevende inspeksjon hver gang et objekt med potensielle skjulesteder tas inn i boligen. Å kvitte seg raskt med emballasje og esker kan muligens redusere risikoen noe, siden eventuelle skjeggkre da kan bli med emballasjen ut igjen. Det er også en viss fare for at skjeggkre blir fraktet inn med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller andre private boliger. 

Trenger du hjelp, eller råd om hvordan håndtere skjeggkre i din bolig? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.