Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skogsmaur

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skogsmaur

Skogsmaur

Skogsmaur bygger velkjente barnåltuer. Disse utgjør sjeldent noe problem for boliger, men kan oppleves ubehagelig i store mengder. Har du alikevel utfordringer med maur du ikke klarer, eller ønsker å håndtere selv? Ta kontakt med oss i skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale.

Skogsmaur

Med sine store barnål tuer kan den skogmauren gjøre krav på store områder. Denne maurarten er kjent for sin aggressive oppførsel og at de med glede skyter maursyre mot fiendene sine. Tuer med skogsmaur kan bli enormt tallrike. Det er ikke uvanlig med tuer opp mot 100.000 arbeidere. De største tuene av skogsmaur kan inneholde flere hundre tusen arbeidere.

Hvordan ser skogsmaur ut

Dette er en mellomstor maur som måler fra 4,5mm og opptil 9mm. Den er noe større enn jordmaur, men mindre enn stokkmaur. Dronninger og hanner kan være noe større og måle opp mot 11mm. Fargen kan variere noe, men bakkropp er alltid sort, mellomkropp som oftest rød/oransje og hode er alltid tofarget sort med rød/oransje felter på sidene. Dette er det sikreste kjennetegnet på skogsmaur. Stokkmaur har helsvart hode, så dette skiller disse to fra hverandre.

skogsmaur
maurtue
skogsmaur

Skogsmaur habitat og reir

Disse maurene er kjent for å bygge enorme maurtuer i både bartrær og løvskog. Dette betyr at de legger seg ved både furu-nålene og bladbærende trær. Men de ser ut til å like furuene mer enn noe annet. Tuene deres er ofte i form av kupler, men de kan også være mer flate når maurene slår seg ned i det fri. Nye tuer dannes ved at noen arbeidere tar med seg én eller flere dronninger fra en allerede eksisterende tue. Forbindelsen tilbake til opprinnelsestuen opprettholdes slik at samfunnet bygges opp som satelittkolonier. Sverming, det vil si forekomst av flygemaur, skjer fra mai til juli, avhengig av hvor i landet vi befinner oss.

Skogsmaur lever av søte saker som honningdugg fra bladlus, samt små insekter eller andre virvelløse dyr som de finner. De spiser også direkte på kjøtt. Når skogmauren har funnet en god næringskilde, strømmer maurene til og lager maurstier. Ofte ser vi disse opp i trær, hvor maurene henter honningdugg.

Forebygge mot skogsmaur?

Det er ikke behov for å forebygge mot skogmaur mot bygg. Skogsmaur i hus og boliger, skjer heldigvis ikke ofte. Dersom de gjør det er det som regel ikke nødvendig med kraftige bekjempelsestiltak. Begrensning av vegetasjon tett på bygg vil likevel redusere mulighetene for etablering av tuer nær bolig. Kjemisk forebygging mot maur er ikke nødvendig, og er forbudt. Det vil alltid være en risiko for at kjemikaliene kan ha en negativ effekt på mennesker og andre dyr enn det de et tilsiktet.

Hvordan bli kvitt maurtue?

Hvis skogsmaur allikevel har bygd tue inne, bør denne fjernes så raskt som mulig. Når de flytter inn i en bolig bærer de med seg hekkemateriale, som kan føre til lokaliserte fuktproblemer. I slike tilfeller bør man så raskt som mulig sette i gang tiltak for å fjerne problemet. Det er sjeldent nødvendig å bruke maurmidler. Man kan isteden spa vekk tuen hvis den er tilgjengelig, benytte industristøvsuger for å fjerne tue og maur. Man bør finne stedet maur bruker for å komme inn i boligen for å tette de sprekkene som finnes slik at maurene ikke kommer inn igjen. 

Dersom maur sitter utilgjengelig eller er av et stort omfang som gjør fjerning vanskelig, kan man kontakte et lokalt skadedyrfirma. Disse har normalt sett erfaring med å fjerne slike tuer. Man bør ikke bruke et vanningsmiddel på stier eller området rundt boligen dersom man ikke kommer til tua direkte. Dette vil bare gjøre at maur velger andre veier å komme inn til tua på.

Skogsmaur på tomt

Dersom det oppleves plagsomt stor aktivitet av maur ute, kan en forsøke å hindre maurene fra å nå matkildene på stedet. Finner man for eksempel maurstier opp og ned i trær som står inntil husveggen, kan en forsøke å lage en fysisk sperre ved hjelp av insektklister rundt trestammen. Eller man kan bruke et vanningsmiddel på trestammen for å stoppe maur fra å gå opp i treet. Forsvinner tilgangen til næringen, vil maurene legge om stiene sine og kanskje velge steder lengre vekk fra boligen.

Bekjempelse av skogsmaur

Bekjempelse av maurtuer utendørs bør som hovedregel ikke forekomme, siden maur i naturen er et viktig nyttedyr. I de tilfeller hvor tuer er høyst plagsomme og ligger tett inn på boliger, kan likevel fjerning av maurtuen forsøkes, dette bør gjøres av person med riktig kunnskap om hvilke metoder som bør benyttes. Det er viktig å også få med seg den delen av tua som ligger nede i jorda i tillegg til den som er over. 

Etter at en tue er fjernet, er stor sannsynlighet for at maurene vil komme tilbake til samme stedet. Hvis dette skjer, bør den nye tuen fjernes så raskt som mulig før maurene får sjansen til å bygge den opp igjen.

Man kan benytte seg av et vanningsmiddel på det som er igjen av tua for å begrense muligheten for at maur etablerer seg på nytt i det samme reiret.

Ønsker du hjelp til å løse ditt problem med skogsmaur?
Ta kontakt med skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale. Det koster ingenting å ringe oss. Vi kan bistå med gratis befaring* for å se hva vi kan gjøre for deg.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top