Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Snutebiller

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Snutebiller

Snutebille

De mest vanlige artene av snutebiller vi møter på i hus er, veksthus-snutebillen (Otiorrhyncus sulcatus), rissnutebillen (Sitophilus oryzae), maissnutebille (Sitophilus zeamais) og Gransnutebillen (Hylobius abietis) men det  finnes også en god del andre arter.

Veksthus-snutebille

Denne billen er 8-10mm lang, sort med gule/gråbrune flekker. De kan ikke fly og er mest aktive om natten, hvor den gnager på bladverket til forskjellige planter. Snutebillen kan legge mer enn 300 egg, som legges ved eller rundt plantene den spiser av. Det er larven og ikke den voksne snutebillen som gjør størst skade.

veksthus-snutebille

Forebygging og bekjempelse

Ved planteproduksjon finnes det flere metoder til kontroll av billen. De viktigste inkluderer bruk av insektnett og tetting av sprekker i veksthus, ikke plante jordbær der det nylig har vært plantet jordbær på friland før og bruk av nyttenematoder.

Maissnutebille og rissnutebille

Disse billene kommer ofte til Norge med importerte matvarer. De går helst i lagret ris, mais, pasta eller frø. Disse snutebillene trenger god varme for å gjennomføre sin livssyklus og vil ikke kunne formere seg dersom temperaturen er under 15 grader.

Billene blir 2–3,5 mm lange og er brunsvarte og med fire røde, ofte utydelige flekker på dekkvingene.

rissnutebille og maissnutebille

Forebygging

Man kan forebygge angrep av maissnutebille og rissnutebille med oppbevaring av korn- og frøprodukter kjølig og i tette beholdere

Bekjempelse

Let etter arnestedet dersom du finner disse billene på kjøkkenet. Fjern matvarer og støvsug og rengjør skap som har forekomst av biller. Infiserte matvarer kan fryses da billene dør i en fryseboks ved -18 °C. Biller man finner vandrende rundt kan fjernes med støvsuger.

Gransnutebille

Gransnutebille hører til underfamilien skogsnutebiller. Billen er knyttet til skog. De voksne billene blir tiltrukket av lukt fra ny felt tømmer og oppsøker ferske hogstfelt, men også nybygde hus og hytter, selv over tregrensen. I hogstfelt foretar billene et næringsgnag på småplanter av gran, furu og andre bartrær. De voksne billene kan leve i 2-3 år og påføre plantene skade. Billene legger utover sommeren egg på stubberøtter. Larvene eter lange ganger under barken på røttene før de forpupper seg i et kammer rett under vedoverflaten. Avhengig av temperatur, tar utviklingen fra egg til voksen 1,5 til over 3 år.

Næringsgnaget til de voksne billene kan gjøre stor skade på nyplantinger. Forekomst av store mengder biller ved nybygde hus og hytter kan være plagsomt, men billene er ofte her fordi lukten av ferskt trevirke tiltrekker dem og gjør dem nysgjerrige. De gjør ingen materiell skade i nyere bygg. Når de oppdages i nybygde boliger og hytter er det tilstrekkelig å fjerne dem med støvsuger eller feiebrett.

gransnutebille

Forebygging og bekjempelse

For å hindre at billene kommer inn i nybygde hus og hytter kan dører, lufteluker og vinduer holdes lukket eller utrustes med insektsnett.

Ved bekjempelse av snutebiller inne er ikke bruk av insektmiddel anbefalt.

Trenger du hjelp med skadedyrkontroll ta kontakt med oss i skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale. Vi har også gratis befaring*. Vi samarbeider med seriøse lokale skadedyrfirmaer over hele landet som vi kan formidle kontakt til

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top