Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Sølvkre som skadedyr

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Sølvkre som skadedyr

Sølvkre trives ikke uten høy luftfuktighet. For at et sølvkre skal kunne overleve, kreves det en luftfuktighet på ca. 60%. Dette er en indikasjon på at det er et fuktproblem i rommet der de er. Sølvkre på badet eller i kjelleren er et resultat av for mye fuktighet. For å bli kvitt dem må man redusere fuktigheten. Metoder for å redusere fuktighet kan være, bedre gjennomlufting, ventilasjon, høyere varme, utbedre drenering rundt bolig eller installere en avfukter. I en kjeller kan man installere en fastmontert avfukter som løser fuktproblemet permanent.

Sølvkre

Bli kvitt sølvkre

For å redusere eller fjerne et problem med sølvkre må man redusere fuktighet ned til et nivå som insektene ikke klarer å overleve. Dette er eneste måten man garantert kan bli kvitt sølvkre på.

For å slå ned en stor bestand av sølvkre, kan man tilsette insektsgift i åteform. Da må man også redusere fuktigheten i rommet. Åte beregnet på maurbekjempelse eller kakerlakker kan være nyttig.

Sølvkreene lever av høy luftfuktighet (over 60%). Ved å senke luftfuktigheten i et rom eller bolig, vil sølvkreene normalt dø av seg selv. Dette kan være vanskelig på bad, men hvis man bruker varmekabler, vifteovner med høy effekt og god ventilasjon, er det mer sannsynlig at de dør. Uttørkingen bør foregå over en lengre periode for å være sikker på at alle individene dør. Normalt sett anslår vi at dersom fuktigheten er redusert til under sølvkreenes levevilkår, vil de forsvinne i løpet av et år.

Eventuelle fuktskader bør utbedres og det er meget viktig at alle kilder til fuktighet fjernes. Støvsuging foretrekkes framfor vanlig vasking fordi hyppig vask kan gi fuktighet nok til at noen individer overlever. Sprekker og andre typiske gjemmesteder kan med fordel fuges eller tettes slik at man reduserer antallet skjulesteder der insektene kan gjemme seg.

Sprøytemidler anbefales ikke for å bekjempe disse insektene. Behandling med forfgiftet åte er mer effektvit og mer miljøvennlig. Insektene sprer da åten selv rundt til andre individer, slik at behandlingen vil fungere på alle skjulesteder.

fordelene med å bruke avfuktere

 

 

Hvilken skade gjør sølvkre

Sølvkre kan være en plage i hjemmet, men de forårsaker sjelden alvorlig skade. Sølvkre regnes som ufarlige og harmløse gjester i våre hjem, men de er ofte et tegn på at du har et problem med fuktighet i boligen din. Sølvkre er stort sett altetende, men livnærer seg i utgangspunktet ved å spise muggsopp, og derfor kan deres tilstedeværelse være et tegn på fuktproblemer eller fuktskader i det aktuelle rommet. Har du sølvkre i huset, bør boligen kontrolleres for fukt.

Potensielle skader i museer

  1. Skade på papirbaserte gjenstander: Sølvkre kan forårsake direkte fysisk skade på arkiver, bøker, og kart ved å gnage på dem for næringsstoffer som stivelse i papiret eller limet som brukes i innbindinger og restaureringer.
  2. Skade på tekstiler: Historiske tekstiler og kostymer er også utsatt, spesielt de som inneholder naturlige fibre som bomull, lin, og ull, som sølvkre kan fordøye.
  3. Forringelse av malerier og andre kunstverker: Selv om mindre vanlig, kan sølvkre også skade kunstverker, spesielt de med organiske komponenter, som naturlig lim eller stivelse brukt i preparering eller restaurering.

Hvordan lever sølvkre?

Sølvkreene lever av stivelse og sukkerholdige stoffer og kan overleve på brødsmuler, gryn, muggsopper, papir, tapetklister og lignende. Andre døde insekter fungerer ofte som en proteinkilde. Det vil si at jo mer rusk og rot du har liggende på gulvet, jo mer mat har insektene. Hyppig bruk av støvsuger er en effektiv metode å redusere tilgang på matrester og smuler i boligen. Dersom du støvsuger opp sølvkre, kan man fryse eller destruere posen, en liten dusj med insektspray inn i posen før man setter bort støvsugeren vil også være tilstrekkelig for å ta livet av insekter man har støvsuget opp.

Sølvkre kan bli 2-4 år. Størrelsen deres blir vanligvis ca.10 mm. Ungene ser ut som små utgaver av de voksne individene. Sølvkre er nøysomme dyr som ikke gjør noe skade i våre hjem, men det kan skje at de ødelegger dokumenter og frimerkesamlinger hvis disse lagres fuktig, spesielt hvis bestande av sølvkre er stor.

Sølvkre vs Skjeggkre

Det er ofte utfordrende å skille mellom sølvkre og skjeggkre, to nattaktive insekter som unngår lys. Forskjellene mellom dem inkluderer størrelse, habitatpreferanser, og fysiske trekk. Sølvkre, som foretrekker fuktige områder, måler omtrent 10-12 mm i lengde og finnes typisk på bad, kjøkken, og i kjellere. Skjeggkre, derimot, er større (12-18 mm), kan tilpasse seg både fuktige og tørre miljøer, og oppdages ofte i hele boligen. Skjeggkre kan klatre og kan derfor finnes fallende fra tak.

Sølvkre
Sølvkre
skjeggkre
Skjeggkre

For å identifisere hvilken type du har, kan du se etter lengre haletråder og mer fremtredende behåring hos skjeggkre, samt forskjeller i bakkroppsleddets bredde og fargevariasjoner. Limfeller kan hjelpe med å fange og identifisere insektene nærmere.

Sammendrag

For å bekjempe sølvkre effektivt, kreves det en strategi fokusert på å redusere luftfuktigheten i boligen til under 60%. Sølvkre trives i høye fuktighetsnivåer, så kontroll over hjemmets fuktighet er nøkkelen.

Tiltak for å redusere fuktighet omfatter forbedring av ventilasjon, økning av varme, forbedring av boligens drenering, eller installering av avfuktere. Dette er spesielt viktig i kjellere, hvor fuktighetsproblemer ofte er mest fremtredende.

For å redusere sølvkrekolonier kan bruk av insektsgift i åteform være effektivt, spesielt når det kombineres med tiltak for å redusere fuktigheten i området. Dette angriper problemet fra to sider.

Forebyggende tiltak som grundig støvsuging og tetting av sprekker er også viktige. Disse metodene hjelper med å minimere tilgjengelige skjulesteder og matkilder for sølvkre, og bidrar til å holde bestanden nede.

Selv om sølvkre sjelden forårsaker alvorlig skade, kan deres tilstedeværelse være en indikator på underliggende fuktighetsproblemer i hjemmet. Derfor er det viktig å ikke bare fokusere på å bekjempe sølvkre, men også adressere eventuelle fuktighetsproblemer for å forhindre fremtidige infestasjoner.

 

Har du problemer med sølvkre i boligen din? Ta kontakt med oss for råd og veiledning til hvilke tiltak du bør sette igang.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top