Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Sølvkre vs skjeggkre: Forstå forskjellen mellom disse skadedyrene

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Sølvkre vs skjeggkre: Forstå forskjellen mellom disse skadedyrene

I insektverdenen kan det være utfordrende å skille mellom arter som ved første øyekast ser like ut. Dette er spesielt tilfelle med sølvkre og skjeggkre, to skapninger som ofte oppdages i norske hjem. Mens de kan synes forvirrende lik, har skjeggkre merkbart mer hår enn det noe mindre sølvkreet, og forståelsen av disse forskjellene er viktig for å identifisere og håndtere dem.

Sølvkre vs skjeggkre

I Norge har interessen og bekymringen rundt disse insektene vokst, ettersom henvendelser om dem blir mer og mer vanlig. Disse små gjestene kan vekke mange spørsmål: Hva er de? Er de et tegn på et underliggende problem? Om det er skader knyttet til deres tilstedeværelse, og hvordan kan man effektivt fjerne dem fra hjemmet? Denne teksten tar for seg slike spørsmål, og gir nyttig innsikt om disse vanlige, men ofte misforståtte insektene.

skjeggkre, Sølvkre vs skjeggkre,
Skjeggkre
Sølvkre
Sølvkre

Observasjoner av Insekter i Hjemmet

 • Nattlige observasjoner: Individene blir oftest merkbare ved plutselig lyspåslag om morgenen.
 • Atferdsindikasjoner: Hurtige bevegelser og umiddelbar flukt mot skjulesteder i kjellere og boliger ved belysning.
 • Temperaturfølsomhet: Aktiviteten kan øke i varmere miljøer inne i huset.

Gjenkjenne skjeggkre og sølvkre

Når man skal skille mellom skjeggkre (Ctenolepisma longicaudatum) og sølvkre, er det flere faktorer å legge merke til:

 • Farge: Skjeggkre har en tendens til å være noe lysere enn sølvkre.
 • Kroppslengde: Skjeggkre kan måle fra 12 til 18 millimeter som voksne, noe som er større enn de voksne sølvkrene som typisk er 10 til 12 millimeter lange.
 • Antenner: Skjeggkreets antenner er tydelige og kan være med på å skille dem fra sølvkre, som også har fremtredende antenner.
 • Nattaktivitet: Både skjeggkre og sølvkre er nattaktive skadedyr som liker fuktige omgivelser.
 • Hvor: Skjeggkre tåler tørre forhold bedre enn sølvkre og kan dermed oppdages forskjellige steder i en bolig.

Ved å observere insektenes atferd, som klatreevner, og fysisk form, kan man legge merke til forskjellene. Limfeller kan være nyttige for å fange disse insektene for nærmere identifikasjon.

Behåring hos insekter

 • Skjeggkre: Viser tydelig pelshår, spesielt rundt pannen og kroppssidene.
 • Sølvkre: Har mindre pelshår; mindre hårløse enn skjeggkre, med noe hår på hodet og forkroppen.

Skjeggkre fremstår som mer hårete sammenlignet med sølvkre.

Haletråder

Skjeggkre

Skjeggkre:

 • Haletrådene strekker seg omtrent like langt som kroppen.
 • Sidetrådene peker nesten rett ut.

Sølvkre:

 • Haletrådene er generelt kortere, ikke mer enn halvparten av kroppslengden.
 • Vinkelen på trådene er mindre utpreget.
Sølvkre
Sølvkre

 

Bakkroppsleddet

Skjeggkreet har et betydelig bredere siste segment på bakkroppen sammenlignet med sølvkreet, der sistnevnte art har et mer avlangt avsluttende bakkroppsledd.

Farge

Sølvkre: Disse insektene viser en ensartet og glinsende sølvfarge over hele kroppen.

Skjeggkre: I kontrast har skjeggkre en variert fargetone som ofte blander grått og brunlige nyanser, noe som gir en flekket effekt.

Det kan være utfordrende å skille disse insektene basert ene og alene på fargenyansene.

Er de farlige? Kan de gjøre skade?

Sølvkre:

 • Forårsaker minimal skade
 • Ingen helsefare
 • Ingen biting
 • Normalt funnet i fuktige områder av hjemmet

Skjeggkre:

 • Altetende, kan forbruke tapet og papir
 • Ikke helsefarlig
 • Forårsaker typisk liten skade
 • Kan spre seg til flere steder i hjemmet, potensielt oppleves som ubehagelige

Mens sølvkre vanligvis holder seg i ett område, har skjeggkre en større spredningsevne, noe som kan gjøre dem mer merkbare. Ingen av skadedyrene anses som farlige eller forårsaker betydelig skade under normale forhold.

Årsaker til at du oppdager skadedyr i hjemmet

Sølvkre og skjeggkre trives under forskjellige omstendigheter i hjemmet. Disse punktene kan hjelpe deg med å forstå hvorfor du finner disse insektene:

 • Fuktighet: Sølvkre er tiltrukket av fuktige miljøer, noe som kan signalisere problemer som svak drenering, dårlig ventilasjon, eller hyppige oppsamlinger av vann.
 • Skjulesteder: Begge insektene søker etter lister, sprekker og gulvbelegg der de kan gjemme seg.
 • Matkilder: Tilgjengelig mat i form av stivelse og cellulose, ofte funnet på kjøkkenet, tiltrekker dem.
 • Varmekilder: Varmekabler kan bidra til de varme og fuktige forholdene de foretrekker.
 • Spredning: Skjeggkre har mange spredningsveier og kan føres inn i hjem via emballasje og bygningsmaterialer etter reparasjoner eller vannskader.
 • Rørgjennomføringer: Utsatte rør kan fremskynde et fuktproblem som igjen tiltrekker skadedyrene.

For å bekjempe problemet er det viktig å ta tak i disse underliggende årsakene og forbedre forhold som oppmuntrer til deres tilstedeværelse.

Hvordan bli kvitt sølvkre og skjeggkre

Tilrådde supplerende tiltak

For at innsatsen for å fjerne sølvkre og skjeggkre fra boligen skal ha best mulig effekt, anbefales følgende tiltak:

 • Gjennomfør grundig renhold: Utilgjengelige steder og potensielle gjemmesteder bør gjøres rene. Regelmessig støvsuging bidrar til å fjerne kilder til føde, samtidig som det forhindrer at støv og rusk hoper seg opp, noe som kan gjøre limfeller mindre effektive. Etter støvsuging er det anbefalt å fryse støvsugerposen for å forhindre at eventuelle innsamlede skjeggkre kan spre seg.
 • Identifiser og reparer fuktskader: Sørg for å utbedre skader som fører til fukt, ettersom dette kan være en årsak til at skadedyrene trives.
 • Tett luker og sprekker: Forsegle sprekker og åpninger for å blokkere innførselsveier og redusere mulighetene for spredning av skadedyrene til nye områder i boligen.
 • Profesjonelt åte: Gift er farlig, og bruken av dette bør overlates til profesjonelle for å sikre sikker og effektiv bekjempelse. Åtepreparatet Advion Cockroach er et eksempel på et middel som er godkjent for bruk av profesjonelle og bidrar til å redusere skjeggkrebestanden betydelig.

Ved å implementere et kombinert angrep på sølvkre- og skjeggkreproblemet, inkludert både forebyggende og aktive bekjempelsestiltak, kan man oppnå en betydelig reduksjon i antall skadedyr. Suksessen med behandlingen vil avhenge av situasjonen i hver enkelt bolig, og i noen tilfeller vil det være nødvendig med kontinuerlig innsats for å opprettholde en skadedyrsbestand på et akseptabelt nivå. Huseierens persistente innsats er viktig for å oppnå et vellykket resultat.

Få hjelp ved skadedyrproblemer

Med over åtti år i bransjen og en dekning på 1,2 millioner norske hjem, står en ledende aktør klar til å assistere ved skadedyrangrep. Ved skader påført av skadedyr som skjeggkre, kakerlakker, og gnagere tilbyr de økonomisk støtte for reparasjoner samt tips for forebygging.

 • Økonomisk bistand: Ved skader forårsaket av skadedyr.
 • Forebyggende tiltak: Råd for å sikre boligen mot fremtidige angrep.
 • Rask sakshåndtering: Effektiv hjelp når skadedyr oppdages.

De oppfordrer huseiere til selv å bidra med tiltak som å tette sprekker for å forebygge nye invasjoner. Dette sikrer at hjemmet forblir beskyttet.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan identifisere forskjeller mellom sølvkre og skjeggkre?

For å skille mellom sølvkre og skjeggkre, observer størrelse, behåring og aktivitetstid. Skjeggkre har lengre haletråder enn kroppslengden og er generelt større enn sølvkre. De er typisk mer behårede og kan bli opptil 18 mm, ekskludert haletrådene. I motsetning til sølvkre, som har kortere haletråder og en glattere overflate, har skjeggkre også en tendens til å ha en mørkere farge.

Hvilke tiltak er mest virkningsfulle mot skjeggkre?

For å bekjempe skjeggkre effektivt, bruk en kombinasjon av metoder:

 • Rengjøring: Vedlikehold god hygienestandard ved jevnlig støvsuging for å fjerne matkilder og gjemmeområder.
 • Feller: Bruk limfeller for å fange dem.
 • Kjemiske midler: Vurder bruk av insektsgel som er målrettet mot skjeggkre.

Kan disse insektene forårsake skade i boligen?

Skjeggkre og sølvkre kan forårsake skade ved å gnage på ulike materialer som tapet, bøker og klær. De kan også etterlate ekskrementer som kan forårsake flekker.

Hvilke feller gir best resultater for skjeggkre?

Limfeller regnes ikke som en måte for å bekjempe skjeggkre. De er kun et redskap for å bekrefte tilstedeværelse. De bør plasseres nær basebord, i skap og under kjøkkenbenker, der skjeggkreene ofte ferdes.

Ved hvilke temperatur kan sølvkre bli eliminert?

Sølvkre foretrekker fuktige og varme omgivelser. De tåler ikke ekstreme temperaturer godt. Vedvarende kalde temperaturer, typisk under 0 °C, og varme over 50 °C kan bidra til å eliminere dem.

Forebyggende tiltak mot sølvkre i hjemmet

Forebygging av sølvkre angrep krever:

 • Fuktighetskontroll: Sørg for god ventilasjon, spesielt i kjøkken, bad, kjellere og loft.
 • Tetningsarbeid: Tetningslister rundt dører og vinduer for å forhindre inngang.
 • Oppbevaring: Oppbevar matvarer og avfall i lukkede beholdere.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top