Trenger du  hjelp mot sølvkre? Ta kontakt idag!

Sølvkre

Sølvkre er et tegn på høy fuktighet i boliger? Ta kontakt med Sørlandet skadedyrkontroll for vurdering av forholdene i din bolig. har markedets beste priser og sikreste metoder. 

Sølvkre

Sølvkre (Lepisma saccharinum) gjør liten skade og er relativt harmløse gjester i våre boliger. De kan bli ubehagelige når de blir mange. De befinner seg som oftest på bad, kjøkken og i vaskerom. Mange ønsker av den grunn å fjerne dem. Sølvkre spiser og lever av blant annet muggsopp, men lever også av proteinrike næringskilder og lim eller papir med mye stivelse og cellulose. De kan derfor spise på brødsmuler, mel, tapet, frimerkesamlinger, gamle bøker osv.

 Sølvkre er en indikasjon på at det er høy fuktighet i området hvor de observeres. Det er viktig å huske på at selv om sølvkreene kan være plagsomme, så er de ikke farlige. De biter ikke på mennesker og utgjør ingen helsefare.

sølvkre

Hvordan ser sølvkre ut

Sølvkre er små vingeløse insekter. De er grå og sølvglinsende i fargen. Kroppsformen er flattrykt og relativt langstrakt med en tydelig avsmalnende bakkropp. bak sitter det tre lange haletråder. Hodet har to lange antenner. Kroppslengden, uten antenner og haletråder, er hos voksne individer er 7-12 mm. Kroppen til sølvkre er skjellkledd. Det er dette som gir den sølvglinsende fargen.

Størrelsen hos nyklekte individer er ca. 2 mm. Unge individer har ikke skjell og er derfor hvite i fargen. De siste årene har skjeggkre (Ctenolepisma longicaudatum) også blitt funnet i Norge. Skjeggkre kan forveksles med det vanlige sølvkreet, men skiller seg fra dem ved at de voksne individene er større, har lengre haletråder, mer behåring og ikke glinsende i fargen.

Hvordan får man sølvkre

Siden sølvkre ikke lever utendørs i Norsk natur, må de fysisk fraktes inn i boligen. De kan fraktes med matvarer, pappesker, byggematerialer, flyttelass, klær eller andre måte. Når insektene først har kommet inn i boligen er de avhengige av å finne fuktige forhold for å overleve. Forekomst av sølvkre indikere at huset har en fuktskade eller et fuktproblem. Dette kan være på grunn av dårlig ventilasjon, dårlig drenering, stadige vannansamlinger eller andre forhold som skaper fuktighet. Man bør derfor alltid forsøke å finne årsaken til hvorfor sølvkreene er der.

Utvikling

Sølvkre legger egg i sprekker, bak lister, under fliser og gulvbelegg, eller direkte på matkilder. Egg klekkes etter 20 til 40 dager. Etter egg har klekket, vil de utvikle seg til voksent individ på 5-6 måneder, dersom temperatur og fuktighetsforhold er gode. Et sølvkre kan bli hele 4 år, og hunnene kan i løpet av sitt liv legge 20-100 egg.

Sølvkre trives best på varme steder med høy luftfuktighet. De beste forholdene ligger omkring 25-30 °C og 75-90 % luftfuktighet. De er nattaktive og typisk ser man dem ofte pilende avgårde når man skrur på lyset i et rom. Sølvkre finner ofte skjul i sprekker, under lister, bak skap og benker, under gulvbelegg og lignende. Ofte vil det også være gunstigere forhold med tanke på fuktighet, temperatur og næring på disse stedene. Ved å søke opp disse stedene vil de kunne opprettholde en bestand selv om forholdene i rommet i seg selv ikke er egnet til formering og vekst.

Hvordan bli kvitt sølvkre

Sølvkre er helt avhengig av høy luftfuktighet for å kunne gjennomføre sin livssyklus. Fuktigheten må da være over 60 %. Den enkleste og sikreste løsningen er å senke luftfuktigheten. I noen tilfeller kan dette være vanskelig, men bedre ventilasjon eller øke temperatur kan ha en virkning. Dersom ikke dette er nok kan drenering eller en avfukter være et godt alternativ.

Når fuktigheten synker, vil disse insektene normalt forsvinne av seg selv. Uttørkingen bør foregå over en lengre periode slik at man er sikker på at man blir kvitt alle individene. Eventuelle fuktskader bør utbedres og det er viktig at alle kilder til fuktighet fjernes. Støvsuging er å foretrekke fremfor vasking. Hyppig vask kan gi tilstrekkelig fuktighet til at noen individer overlever, siden man da skaper gunstige forhold der insektene skjuler seg.

Forgiftet åte har vist seg som en god alternativ metode for bekjempning. Denne metoden bør gjøres sammen med reduksjon av fuktigheten i boligen. Man kan bruke åte beregnet for maur eller kakerlakk. Dette vil kunne ta knekken på mange individer og bidra til en kraftig reduksjon av bestanden.

Sølvkre- skjeggkre?

Det kan være vanskelig å se forskjell mellom skjeggkre og sølvkre. Ofte kan man i tillegg til å se på de tydelige fysiske tegnene også ta med i vurderingen omstendighetene hvor insektet er observert. Når skadedyrbekjempere vurderer hvilket insekt det kan dreie seg om før de ankommer stedet, vil ting spørsmål som fuktighetsnivå, hvor i bolig, byggeår på bolig og lignende spørsmål være en del av vurderinge om hva som venter dem når de ankommer stedet.

Sølvkre er som oftest mørkegrå og sølvglinsende i fargen. Typisk for sølvkreet er den skjellkledde kroppen som gir den sølvglinsende fargen. Kroppsformen er flattrykt og relativt langstrakt med en tydelig avsmalnende bakkropp. I enden av bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Disse haletrådene er kortere enn hos skjeggkre og er kortere enn halve kroppslengden av sølvkreet. Hodet har to lange antenner, som hos skjeggkreet, men sølvkre har ikke den tydelige behåringen mellom disse antennene. Kroppslengden, uten antenner og haletråder, er hos voksne individer 7-12 mm.

Skjeggkre er i seg selv et noe større insekt enn sølvkre. Skjeggkre er skjellkledde, mørkegrå og litt spraglete i fargen. De er derfor ikke så glinsende i fargen og er ofte litt lysere enn sølvkreet. Kroppslengde uten antenner og haletråder kan bli 18 mm, normal størrelse for voksne er 10-14 mm. På den tydelig avsmalnende bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Den midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden. Haletrådene på skjeggkre er alltid lengre enn 2/3 av kroppens lengde. Sølvkre derimot har kortere haletråder. Skjeggkre har en tydelig behåring mellom antennetrådene på hodet.

sølvkre
Skjeggkre

Trenger du hjelp eller råd rundt problemer med sølvkre i din bolig? Ta kontakt idag for en uforpliktende samtale.