Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Springfluer

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Springfluer

Utseende

  • Små, 0,7-5,5 mm lange
  • Bredt første fotledd på bakbein
  • Siste antenneledd kulerundt med lang antennebørste
  • Larven spiss i hodeenden, tvert avsluttet bak (typisk maggot)

Biologi og atferd

Springfluer er en insektfamilie med over 110 arter i Norge. De flyr sjelden, men løper raskt med karakteristiske, rykkvise bevegelser. Larvene lever av råtnende organisk materiale. Særlig tallrike er springfluelarvene i gjødsel, og man finner ofte de voksne fluene i store mengder i łøs, hønsehus, kloakkrenseanlegg, utedoer og ved kloakklekkasjer innendørs. Utviklingen fra egg til voksen flue kan gå raskt, hos noen arter på under 20 dager.

Skade

I motsetning til visse andre fluer som utvikler seg i møkk oppsøker springfluene ikke matvarer. De kan opptre i stort antall nær utviklingsstedene til larvene og kan da oppleves ubehagelig. Ellers er springfluer for nyttedyr å regne fordi de hjelper til i nedbrytningen av organisk materiale.

Forebygging og bekjempelse

  • Fjern råtnende organisk materiale
  • Ha god gjødselhåndtering med regelmessig fjerning av gjødsla.
  • Dersom fluene opptrer i store mengder i hus, sjekk for kloakklekkasje og utbedre eventuelt skader

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top