Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Stripet borebille

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Stripet borebille

Stripet borebille går også under navn som Mit, Mott, Morr og Makk. Dette er et av våre vanligste treborende insekter. Larvene gjør skade på i form av å gnage ganger i treverket. Dersom dette får utvikle seg kan dette svekke bæreevnen til konstruksjonen i bygninger. De angriper de fleste typer treverk, både gammelt og nytt. I tillegg kan de angripe møbler, bøker, papir og tapet. Borebiller er vanlig langs kyststrøk med høy luftfuktighet

 

Ta kontakt

Utseende

• Hode gjemt under halsskjold

• Dekkvinger med lengdestriper og små, nedliggende hår

• V-formet opphøyning på halsskjold

• 2,5-4 mm lang

• Larven er hvit og c-formet Ligner brødbille og råteborebille.

fjerne borebiller

Bekjempe stripet borebille

 

Stripet borebille er et tegn på forhøyet fuktighet i boligen, derfor er det i første omgang fuktighetnivået som må reduseres. Billene klarer ikke gjennomføre sin livssyklus hvis futkighet i treverk går ned under 12%.Faller fuktiheten ned under dette nivået, vil angrepet dø ut av seg selv etter en tid. Dette kan gjøres ved drenering, bedre ventilasjon eller mekanisk avfukting ved hjelp av avfukter.

• Finn årsaker til fukt og reduser fuktigheten i kjelleren/huset.

• Skift ut skadet materiale (kjerneved angripes ikke).

• Enkeltgjenstander kan kulde- eller varmebehandles.

Det er kun i de tilfeller der man ved disse tiltakene ikke klarer å redusere fuktigheten nok til at formering opphører man bør vurdere kjemisk bekjempelse. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor stripet borebille har bosatt seg på loft. Da kan man påføre et bekjempelsesmiddel mot treskadedyr. Dette påføres angrepet treverk (hindrer ny egglegging) Det er da en forutsetning at trevirket ikke er malt. Eller behandlet, for at trevirket skal kunne trekke til seg middelet.

Stripet borebille adferd

Stripet borebille hører med til familien borebiller (Anobiidae), underfamilien stripeborebiller (Anobiinae). Billen er vanlig i kyststrøk, ofte i kjellere, i bartretrevirke, i mindre grad i løvtre. Flygehullene på treoverflaten er sirkelrunde 1-2 mm brede. Larvegangene er under 2 mm brede og går på kryss og tvers i veden. Boremelet er lyst. For å sjekke om angrepet er aktivt, kan flygehullene merkes eller tettes, for så å se om nye hull oppstår, eller fjerne alt boremel for å se om det dannes nytt.

Larvene bruker to eller flere år på sin utvikling. Forpuppingen skjer fra mai til midten av juli. De voksne billene klekker og gnager seg ut fra slutten av juni til begynnelsen av august. Paring kan skje i puppekamrene og egglegging skjer kort tid etter klekking. Antall egg varierer mye, men 20-40 er vanlig. Skadene vil bli størst om treverket kun består av splintved, hvis ved-fuktigheten ligger mellom 18 og 30 % og temperaturen er i overkant av 20 °C i sommermånedene. Under slike forhold kan treverket bli helt oppspist. Larvene kan også skade fuktige bøker (”bokorm”).

Mer om stripet borebille kan du lese her.

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med stripet borebille i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top