Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Tobakksbille

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Tobakksbille

Utseende

  • Hode gjemt under halsskjold
  • Dekkvinger glatte med små, utstående hår
  • Sagtakkete antenner
  • 2-3 mm lang
  • Larven er hvit og c-formet Ligner brødbille, men denne har stripete dekkvinger og andre

Biologi og atferd

Tobakksbille hører med til familien tyvbiller og borebiller (Ptinidae), 

tobakksbille

underfamilie vedborebiller (Xyletininae). Billen er varmekjær, men er vanlig innendørs over hele Norge. Utviklingstiden for egg, larve, puppe og voksen avhenger av næringstypen og tilgang til denne, temperatur og fuktighet. Under gunstige forhold kan billene raskt bli mange. Hunnen legger maksimalt 100 egg, normalt 30-40. Ved 25 °C tar utviklingen fra egg til voksen omtrent to måneder, ved 30 °C og 78 % luftfuktighet tar det 53 dager. Under 20 °C skjer ingen utvikling, og ved temperaturer lavere enn 7 °C dør billene ut.

Skade

Larven skader ulike varer med gnag. Den spiser tobakk, en en lang rekke tørre matvarer, krydder og planteprodukter. Eksempler er chilipepper, paprika, kakao, tørkete medisinplanter, ris, rosiner, soltørkede tomater, tørket fisk, dyrefôr og ulike kornvarer – for å nevne noen.

Forebygging og bekjempelse

  • Frys ved hjemkomst krydder kjøpt i løsvekt i butikken
  • Oppbevar store matlagre og herbarier under 18 °C.
  • Fjern eller behandle formeringskilden med varme/kulde.
  • Støvsug angrepne områder.
  • Massefangst eller overvåkning med feromonfeller er aktuelt i noen tilfeller

Kjemisk bekjempelse bør være unødvendig. Billene er dessuten delvis resistente mot permetrin.

Kilde: Fhi.no

Trenger du hjelp med skadedyrkontroll? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top