Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Tysk kakerlakk

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Tysk kakerlakk

Tysk kakerlakk er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i Norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine omgivelser bør man umiddelbart ta kontakt med et skadedyrfirma. Vi har lang erfaring med bekjempelse av disse.

Ta kontakt

Tysk kakerlakk (Blatella germanica)

• Flattrykt

• Halsskjold med to svarte striper

• 1,0-1,6 cm lang Kan forveksles med markkakerlakk og brunbeltet kakerlakk.

tysk kakerlakk

Biologi og adferd

Tysk kakerlakk er den vanligste av de tropiske artene i Norge. Den kan bare overleve og reprodusere innendørs, og spres med transport av varer og reisebagasje både innenlands og ved import. Den er nattaktiv, krever varme og må ha tilgang på mat (spiser alt) og vann. Vi finner den mange steder, bl.a. på restauranter, båter og i private hjem. Kakerlakken har stadiene egg, 6-7 nymfestadier og voksen. Utviklingstiden fra egg til voksen ved 25 °C tar ca. 100 dager, men kan ved høyere temperaturer gå raskere. Hunnen lever i 120-270 dager og produserer 5-6 eggkapsler med hele 30-40 egg i hver. Hunnen bærer eggkapselen med seg, slik at den er godt beskyttet mot bl.a. uttørking. Klekketiden er ca. 28 dager. Skade, Kakerlakkene kan forurense matvarer, spre smitte, forårsake allergiske reaksjoner, gnage på malerier, papir osv. og de kan oppleves ubehagelige.

Forebygging og bekjempelse

• Reduser tilgang på mat og vann f.eks. ved god søppelhåndtering.

• Støvsug levende og døde individer samt eggkapsler.

• Kjemisk bekjempelse med åte. NB! Resistensproblemer er vanlig hos tysk kakerlakk.

• Bruk limfeller i kombinasjon med kjemisk bekjempelse.

• Biologisk bekjempelse om lave bestander kan aksepteres, f.eks. i dyrehager.

Foretrukken bekjempelsesmetode

Holde mat i lukkede bokser

Holde rent og rydding på kjøkken

Ikke oppbevare matsøppel

Bruk av forgiftet åte.

Rotering av åte fra forskjellige giftklasser for å begrense fare for åtevegring eller resistens.

Tørkepulver kan brukes som del i en integrert skadedyrkontroll

Sprøytemiddel bør ikke brukes. Repellerende effekt øker faren for spredning dramatisk.

Et forskningsprosjekt ledet av Michael Scharf ved Purdue University i USA antydet at resistens hos kakerlakker kunne øke så mye som 4-6 ganger i løpet av 1 generasjon. Dette overasket forskerne kraftig og er noe som bør tas med i betraktningen for å foreta en vellykket bekjempelse.

Tysk kakerlakk bør ikke forsøkes bekjempes uten profesjonell hjelp.

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med kakerlakker? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top