Veggedyr

Veggdyr

• Rødbrun • Oval og flattrykt kroppsform • Bakkropp oppsvulmet ved blodsuging • Vingeløs • 4-5 mm lang som voksen
veggdyr

Hvordan lever veggdyr

Veggdyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder. Veggedyr spres med reisebagasje og brukte møbler/gjenstander. Har veggedyret etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre l andre rom eller leiligheter i samme bygg. På dagen gjemmer dyrene seg i nærheten av soveplasser, i sprekker i senga, bak listverk, i skap osv. De kan overleve lenge (mange måneder) uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og mattilgang.

Veggdyr forebygging

• Reisebagasje fryses/varmebehandles ved hjemkomst. • Inspiser grundig før og etter behandling av rom. • Støvsuging før bekjempelse kan fjerne en del av veggedyrene. • Gjenstander i infiserte rom varme- eller kuldebehandles (Steam, fryscontainer, vaskemaskin og tørketrommel) • Alle potensielle skjulesteder varme- eller kuldebehandles med f.eks. varm damp eller tørris. • Hele rom kan varmes opp til over 50 °C. • Silica-pulver eller diatomejord tørker ut veggedyrene. • Kjemisk behandling kan fungere, men er usikkert pga. resistens.
Støvsuging vil fjerne store mengder veggedyr og egg. Støvsugerposen destrueres eller legges i fryser. Inventar steames med høy temperatur. Alle potensielle gjemmesteder behandles. Klær og inventar kan behandles med varme eller kulde. Vaskemaskin på 60grader vil ta livet av alle veggedyr og egg. Klær som ikke tåler dette kan puttes i tørketrommel, eller fryses. Potensielle gjemmesteder behandles med tørkepulver (Silica-pulver er å foretrekke) Ved særlig vanskelige tilfeller kan insektmiddel brukes som del i en integrert skadedyrkontroll. Insektmiddel har vist seg i senere år å ikke ha en tilfredsstillende effekt som bekjempelsesmiddel alene. Etterkontroll for å kontrollere resultat er viktig. Under bekjempelsesperioden og frem til etterkontroll er det viktig at personer som bor i boligen bor i bolig. Senger må soves i for å lokke frem evt. gjenlevende veggedyr. Dette er siste del av bekjempelse. Senger skal påføres Climb Up (veggedyrskåler) eller veggedyrteip. Senger skal stå med god avstand fra vegg eller andre gjenstander veggedyr kan klatre på. Alle muligheter for å klatre opp i seng som unngår teip eller skåler skal elimineres. (dette gjelder også f.eks. mobil i seng med ladekabel i kontakt)