Veps

Veps kan være til stor sjenanse i sommermånedene. Dersom de bosetter seg nær oppholdssteder, kan de gjøre området rundt vanskeligå være i. De kan gå til angrep hvis de føler bolet truet. 

Sørlandet skadedyrkontroll

Stikkveps

• Hovedsakelig farget i svart og
gult, men enkelte arter har
også noe oransje eller rødbrunt
• Sparsomt behåret
• Bitende munndeler
• Arbeiderne er 11-15 mm lange
• Dronningen er 14-19 mm lang

veps

Biologi og adferd

I Norge er det 13 arter stikkveps. Vanligst i og rundt hus er jordveps og tysk veps. Disse finnes over hele landet.
Avhengig av art, plasseres bolet ulikt, enten fritthengende for eksempel innunder tak eller i busker, eller i hulrom under jorden, i gulv e.l. Bolet kan bli meget stort og inneholde flere tusen individer, alle
produsert av kun én dronning. Bolene brukes kun én sommer, og bare nyklekte, befruktede dronninger overlever vinteren. Disse insektene gjør stor nytte for seg ved at de fanger et stort antall skadeinsekter som
de fôrer larvene sine med.

Skade

Stikk er smertefullt, men de fleste tåler mange. Likevel kan over 50 være dødelig for et voksent menneske. Noen få er overallergiske og kan dø av ett stikk.  Stikkveps kan være til irritasjon når de forsyner seg av grillmat og annet kjøtt om våren og sommeren. På høsten er de mest interessert i søtt og kan være plagsomme på uteplassen, ødelegge frukt og bakevarer i butikker og overmoden frukt i frukthager. De kan spre smitte fordi de også henter næring fra søppeldunker, åtsler o.l.

Det er viktig å huske at dette først og fremst ikke regnes som et skadedyr, men er et insekt som utfører en viktig økologisk rolle. De fanger et stort antall fluer, sommerfuglelarver og andre insekter som kan være skadedyr daglig. De spiller også en rolle i pollineringen av enkelte plantearter når de søker etter nektar.

• Sikre med fluenetting for å unngå etablering av bol innendørs.
• Bol kan fjernes mekanisk (husk beskyttelsesutstyr!).
• Bol kan bekjempes kjemisk.
• Feller kan benyttes for å redusere aktiviteten i et område.

Fjerne veps selv kan være skummelt. Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her