Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Advion Cockroach Gel i bekjempelse av skjeggkre

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Advion Cockroach Gel i bekjempelse av skjeggkre

advion cockroachI den siste tiden har det vært økende interesse for et produkt kalt Advion Cockroach Gel, som har vist seg å være et effektivt middel i bekjempelsen av skjeggkre.Dette produktet har blitt nøye testet av Folkehelseinstituttet, som har utført flere feltundersøkelser i samarbeid med flere skadedyrfirmaer.

Hva er Advion Cockroach Gel?

Advion Cockroach Gel er en forgiftet åte som er laget for å redusere, og helst eliminere, problemet med kakerlakker. I forsøk har det vist seg at dette middelet egner seg også veldig godt til bekjempelse av skjeggkre. Det er to hovedmetoder som har vist seg å være effektive i bekjempelsen av skjeggkre: sprøyting og bruk av forgiftet åte. Begge metodene bør brukes i en IPM-strategi, som kombinerer flere tiltak for å oppnå det ønskede resultatet.

Hvordan fungerer det?

Ved sprøyting kan pyretroider brukes, og disse stoffene gir en god effekt. Insektmiddelet kan sprøytes direkte på skjeggkre, inn i sprekker og hulrom, samt langs lister i rom hvor det er aktivitet. For å måle effekten av tiltakene, anbefales det å kartlegge før sprøyting. Resultatet sammenlignes med kartlegging etter at bekjempelsen er ansett som ferdig.

Når det gjelder bruk av forgiftet åte, er det Advion Cockroach Gel med Indoxacarb som gir best resultat. Hvordan åten utplasseres er meget viktig, og det gir store utslag ved feil utplassering. Ved riktig utplassering av åten, kan bestanden reduseres med 90% på bare 10 uker. Feltundersøkelser har vist at Advion Cockroach Gel har en lengre virketid og er mer effektiv enn pyretroider.

Andre viktige tiltak i bekjempelsen av skjeggkre

For å lykkes med bekjempelsen av skjeggkre, må flere tiltak kombineres. Dette inkluderer tetting for å forhindre vandring/spredning, hyppig støvsuging for å fjerne støv og alternative næringskilder, temperaturkontroll, identifisering og fjerning av fuktkilder, utplassering av limfeller eller limrull for å fange skjeggkre, samt rydding og fjerning av skjulesteder.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top