Kakerlakker

I Norge er kakerlakker et fryktet skadedyr. Vi opplever stort sett kakerlakker når vi er på turer i utlandet å ikke i våre hjem. Kakerlakker i Norge oppleves gjerne som skittent og kraftig ubehagelig dersom vi får dem inn i hus, eller andre plasser vi oppholder oss. Disse insektene bærer også på sykdommer og kan derfor være helseskadelige. En person kan bli påvirket av disse bakteriene fordi de kan plukke dem opp på huden eller inhalere dem gjennom luften.

Dersom man oppdager kakerlakker i hjemmet, bør man oppsøke et skadedyrfirma for hjelp. Kakerlakker er ikke et problem man løser selv uten riktig kompetanse, utstyr og erfaring.

Hvilke typer kakerlakker har vi

Kakerlakker er et skadedyr og kan føre til en rekke helse- og sanitærproblemer. Den vanligste arten er den tyske kakerlakken, som typisk kommer inn i hjemmene fra utsiden gjennom små sprekker eller sprekker. Siden kakerlakker foretrekker fuktige forhold, kan de finnes under vasker eller rundt rør i hjemmet. I Norge gjøres det opp mot 600 bekjempelser av disse kakerlakkene. Vi finner dem over hele landet.

Det finnes mange forskjellige typer kakerlakker, men de vanligste er amerikansk kakerlakk, orientalsk kakerlakk, brunbeltet kakerlakk og tysk kakerlakk. Kakerlakker er skadedyr fordi de bærer bakterier og sykdommer på kroppen. Disse insektene beveger seg fra skitten til ren sone.

Tysk kakerlakk

Tysk kakerlakk (Blattella germanica)

Den tyske kakerlakken er en av de vanligste husholdningsskadedyrene som finnes i våre hjem. Det er denne vi oftest støter på innendørs i Norge.  Av utseende er den flattrykt, har halsskjold med to svarte striper og er 1,0-1,6 cm lang. Den kan forveksles med markkakerlakken og brunbeltet kakerlakk. Disse kakerlakkene lever ikke i Norsk natur og blitt fraktet til stedet der den finnes.  Disse skadedyrene er hovedsakelig lokalisert på kjøkken og bad. De er avhengig av god tilgang på mat og vann. De foretrekker menneskelige matkilder som bakverk, kjeks, bakevarer, kjøtt, fisk og til og med ost.

Tyske kakerlakker bor på mørke og fuktige steder og de foretrekker å bo på steder med store sprekker og hulrom. Disse kakerlakkene formerer seg raskt og blir fort en stor bestand. Vi ser at disse insektene trives spesielt godt bak kjøleskap og på steder hvor matvarer blir lagret. Dersom ikke disse insektene blir bekjempet etter de er oppdaget, kan de gjøre mye skade.  I de fleste tilfeller blir matvarer infisert. Disse kakerlakkene trives svært godt hvis de har god tilgang på mat og vann.

Biologi og adferd

Tysk kakerlakk er den vanligste av de tropiske artene i Norge. Den kan bare overleve og reprodusere innendørs, og spres med transport av varer og reisebagasje både innenlands og ved import. Den er nattaktiv, krever varme og må ha tilgang på mat (spiser alt) og vann. Vi finner den mange steder, bl.a. på restauranter, båter og i private hjem. Kakerlakken har stadiene egg, 6-7 nymfestadier og voksen. Utviklingstiden fra egg til voksen ved 25 °C tar ca. 100 dager, men kan ved høyere temperaturer gå raskere. Hunnen lever i 120-270 dager og produserer 5-6 egg kapsler med hele 30-40 egg i hver. Hunnen bærer egg kapselen med seg, slik at den er godt beskyttet mot bl.a. uttørking. Klekketiden er ca. 28 dager. Skade, Kakerlakkene kan forurense matvarer, spre smitte, forårsake allergiske reaksjoner, gnage på malerier, papir osv. og de kan oppleves ubehagelige.

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

De brunbeltede kakerlakkene er hjemmehørende i tropiske klimaer og finnes nå over hele Amerika. Spredningen av brunbeltede kakerlakker antas å ha vært gjennom lasteskip som fraktet planter, frukt, ved og andre varer fra Asia. Det er vanskelig å vite hvordan de kom til sine nåværende hjem siden de ikke er kjent for å fly eller hoppe lange avstander. I Norske hus finner vi disse insektene fra tid til annen.

Brunbeltede kakerlakker er husholdningsskadedyr som oftest angriper hus i lite antall. De er brune med to mørke, brede bånd på vingedekslene. Disse er små og blir ikke større en 12 – 14mm. Brunbeltet kakerlakk er mest aktive om natten når de kommer ut for å spise sukker, fett og andre matkilder som er i kjøkken og spiskammers.

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Amerikanske kakerlakker oppholder seg i og rundt bygninger. Det er også en av de største typene kakerlakkene som finnes. Disse kakerlakkene kan fly, og har vært kjent for å fly inn i boliger og deretter krype ut fra ulike sprekker og sprekker i vegger og gulv. Kakerlakker foretrekker å holde seg nær matkilder som kjøkken og dyrefor.

Arten av kakerlakk kalles Periplaneta americana. Periplaneta americana er et insekt som kan bli 4 cm langt og har vinger som lar det fly. De er nattaktive, noe som betyr at de er mer aktive om natten. Disse kakerlakkene er altetende, noe som betyr at de spiser både planter og dyr. De kan også spise sine egne egg eller til og med andre medlemmer av deres art hvis de er sultne nok. Det er sjeldent vi støter på denne type kakerlakker i Norge.

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk (Blatta orientalis)

Orientalske kakerlakker er et stort skadedyr i menneskers boliger og forårsaker betydelige økonomiske og samfunnsmessige problemer. Disse kakerlakkene måler vanligvis opptil 25 mm i lengde. De har vanligvis en rødbrun farge. Den orientalske kakerlakken har vinger, som den sjelden bruker til flukt. Den formerer seg raskt, med hunner som legger opptil 100 egg i måneden. Eggkapslene inneholder opp mot 18 egg.

Orientalsk kakerlakk lever i naturen, lever de i områder med mange trær og busker, så vel som de som har nærhet til vannkilder som elver eller dammer. De spiser både døde og levende insekter samt vegetabilsk materiale som blader, frukt og frø.

markkakerlakk kakerlakk

Markkakerlakk

Enkelte arter kakerlakk er ikke å regne som et skadedyr. Finner du en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse.  Dette er den eneste kakerlakk arten som lever ute i naturen i Norge. Denne arten gjør ingen skade. Oppdager du markkaerlakk i huset, er det derfor ingen behov for å sette igang med noen form for skadedyrkontroll. Dette er en utendørslevende art som tilfeldigvis har forvillet seg innendørs. Derfor vil den raskt dø av seg selv, eller forsvinne ut igjen på egenhånd. Markkakerlakken kan lett forveksles med en Tysk kakerlakk. Kommer det tysk kakerlakk inn i boligen har den blitt transportert inn, siden denne ikke lever ute i Norsk fauna. Denne arten skal det umiddelbart settes i gang bekjempelse imot.

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Den australske kakerlakken er et insekt som lever i områder med mennesker. De tiltrekkes av elektriske enheter og har vært kjent for å forårsake strømbrudd. De er hovedsakelig på den nordlige halvkule, men har også blitt funnet i California.

Den australske kakerlakken er en insektart som lever i nærheten av menneskelige populasjoner. De foretrekker steder som er fuktige, som vasker eller avløp.

Den australske kakerlakken er et skadedyr som kan forårsake store problemer i folks hjem. Det har vist seg å være den mest utbredte kakerlakken i hele Australia, og den er også en av de største. Voksne kvinner er kjent for å spise omtrent tre ganger vekten hver dag, noe som ofte fører til angrep. De foretrekker å leve i varme, fuktige omgivelser i nærheten av matkilder, så de er ganske vanlige på kjøkken og bad. Denne type kakerlakker møter vi sjeldent på i Norge.

kakerlakker

Hvordan bekjempe kakerlakk

Et kakerlakk angrep kan forårsake stort ubehag og en usunn tilværelse. De er ofte svært vanskelige å fjerne og kan føre til en rekke luftveisproblemer for de med allergi eller astma. Dersom man opplever et kakerlakk angrep i Norge, bør man ta kontakt med et skadedyrfirma. Disse Gjør en inspeksjon av hele huset innendørs og vil finne ut hva slags kakerlakker det dreier seg om, å gjøre nødvendige tiltak for å bekjempe dem.

Et skadedyrfirma har idag gode løsninger på hvordan de skal bli kvitt angrepet ditt. De har riktig utstyr, bekjempelsesmiddel og kompetanse på å løse slike problemer. Det er enkle og svært gode metoder skadedyrfirmaer bruker idag på å bekjempe kakerlakker. Det som brukes mest mot disse insektene er forgiftet åte som i de fleste tilfeller giret svært godt resultat. Giften kan plasseres i områder der kakerlakkene er for en direkte og god effekt. Denne metoden vil raskt dempe en stor bestand med kakerlakker.

kakerlakker

Beste metode for å bekjempe kakerlakk

I senere tid har det vist seg at bekjempelse med forgiftet åte er mer effektivt enn andre insektmidler for å fjerne kakerlakker.  Dette er metoden som bruker minst mulig insektmiddel, men som allikevel gir et bedre resultat enn andre metoder for å lykkes med å fjerne disse insektene helt.

Dersom vi klarer å begrense andre kilder for mat, vil ofte disse midlene ha en enda raskere og høyere effekt. Tilgang på mat og vann til kakerlakkene bør derfor begrenses så mye som mulig.

Når vi bruker denne metoden, vil vi på en effektiv måte redusere å fjerne disse uønskede insektene. Når kakerlakker får i seg denne giften, vil de før de dør både legge fra seg oppkast og avføring. Dette regnes som en delikatesse for små kakerlakk nymfer, som livnærer seg på oppkast, avføring og de døde kroppene til andre kakerlakker.

Et forsøk gjort med virkestoffet Indoxacarb på tysk kakerlakk viser tydelig hvor effektiv en liten mengde åte kan være, og hvor mange individer en liten mengde åte kan kontrollere.

I forsøkene ble det i utgangspunktet brukt en tysk kakerlakk som kun fikk livnære seg på dette produktet. Denne kakerlakken dør da av primærforgiftning. Denne blir lagt opp i et miljø med 50 kakerlakk nymfer. Dette resulterer i at etter 72 timer er 38 av disse nymfene døde(sekundærforgiftning). Disse 38 døde kakerlakknymfene blir plassert opp i et miljø med 20 voksne kakerlakker. Dette resulterer i at etter 72 timer er 16 av disse også døde (tertiær forgiftning).

Dette viser at små mengder insektmiddel kan gjøre en effektiv bekjempelse dersom du har fått kakerlakker i hus. Mer gift er ofte ikke bedre.

Det er også forsket på ulike typer kontakt drepende middel. Ofte har ikke sprøytemiddel en god effekt på å spre giften inn i samfunn. Insekter vil ofte føle at middelet er der, noe som gjør at de derfor ser etter andre plasser å oppholde seg.

En bekjempelse av kakerlakker kan foregå over lang tid. Noen kakerlakker har veldig lang utviklingstid, slik at en bekjempelse kan foregå i opptil 6 måneder.

Hvorfor velge oss

Våre metoder regnes for å være de beste på markedet og det vil derfor alltid være garanti på at når vi er ferdige med jobben så er alle kakerlakker døde. Våre teknikere vil under en inspeksjon fortelle hva som skal gjøres og hva vi forventer at beboere bidrar med.

Under en bekjempelse av kakerlakker bør det ikke brukes sprøytemiddel. Dette kan i verste fall spre kakerlakkene over et større område å gjøre at de ikke spiser åten vi ønsker de skal ta til seg. Dette gjør at behandlingen mot kakerlakkene ikke vil ha noen god effekt.

Kakerlakker som utsettes for små mengder gift uten å dø av dette kan raskt utvikle motstandsdyktighet mot insektmiddel. Dette er det størst mulighet for dersom man bruker et sprøytemiddel som dreper på kontakt.

Et forskningsprosjekt ledet av Michael Scharf ved Purdue University i USA antydet at resistens hos denne arten kunne øke så mye som 4-6 ganger i løpet av 1 generasjon. Dette overasket forskerne kraftig og er noe som bør tas med i betraktningen for å foreta en vellykket bekjempelse.

Derfor bør en skadedyrbekjempelse mot kakerlakker alltid utføres av kyndig personell. Insekter av disse artene har eksistert i mange millioner år på grunn av sin evne til å overleve. får vi disse insektene inn i hus, bør vi raskt søke hjelp fra et skadedyrfirma.

Ta kontakt med skadedyrkontroll1 for en uforpliktende samtale om ditt problem. Det koster ingenting å ringe oss. Vi kan bistå med gratis befaring for å se hva vi kan gjøre for deg.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her