Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Rotter og Mus Kristiansand

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Rotter og Mus Kristiansand

Rotter og mus i Kristiansand eller Arendal

Det er ikke alltid å lett å finne årsakene til skadedyr selv.  Vi har lokale dyktige teknikere som er trent på å lete etter årsaken skadedyrproblemer. De står klare for å hjelpe deg!En skadedyrbekjempelse bør settes i gang så raskt som mulig. Det er mye mer utfordrende å håndtere et veletablert skadedyrangrep. Vi kan gi deg råd om hva du kan gjøre selv, eller om du trenger hjelp fra oss. Kontakt våre teknikere i Kristiansand eller Arendal via kontaktskjemaet eller via live chat for en personlig service. En skadedyrtekniker vil ta kontakt med deg så raskt som mulig

Hva er attraktivt for rotter og mus?

Rotter og mus trenger mat, ly og vann. Oppholdssted gir beskyttelse mot naturlige rovdyr, vær og et godt sted å produsere avkom. Selv om gnagere trenger vann, varierer behovene deres etter art. Tilgjengelighet på mat for gnagere og vegetasjon påvirkes ofte av menneskelige aktiviteter. Det har derfor blitt utviklet strategier for betydelig reduksjon av gnageraktivitet i og rundt boliger. 

 

rotter

Hva er det vi oftest gir gnagere tilgang til i våre hjem?

Dagligvarer som poser med ris, frokostblandinger, kaker, mel og andre matvarer. Kjæledyrmat og vann får stå over natten. Frukt eller grønnsaker i åpne beholdere utenfor kjøleskapet. Rør eller kraner lekker gjennom hele huset.

I Sørlandsbyer som Kristiansand og Arendal er det mye eldre bebyggelse, brygger og godt habitat for rotter og mus. Vi har derfor til tider store utfordringer med gnagere og da spesielt rotter.

Mulige inngangspunkter

-Hull i nærheten av skap, åpninger eller dører som fører til utenfor eller kryprom.


-Hull rundt avløpsrør eller strømgjennomføringer.


-Manglende musesperre under kledning/hjørnekasser


-Sprukne fundamenter i kjelleren eller åpne ventilasjonshull, spesielt i eldre boliger.


-Hull og åpninger rundt vinduer eller dører.


-Manglende netting i ventilasjonsgjennomføringer eller krypkjellere under bygninger.

Hold boligen fri for rotter og mus

-Tett igjen mulige inngangspunkter for å forhindre at gnagere kommer inn i bygningen. Sørg for å bruke metallnett for å tette inngangspunkter. Fjern gnagerattraksjoner som mat eller steder de kan anlegge reir. 

-Se etter tegn på rotter og mus rundt matavfall, kjøkkensokler, inni skap eller under vasker. Se også etter hekkemateriale som strimlet papir eller stoff.

-Fjern gnagere ved bruk av klapp- eller elektroniske feller.

-Ha god avstand fra vegg til planter som kan danne “klatrestativ” til vinduer, loft og andre innvendige rom. 

-Hold komposthauger så langt borte fra bygg som mulig, og gresset kuttes lavt.

-Oppretthold minst 50cm mellom busker, gjerder og bygninger.

-Unngå å mate fugler, siden dette gir gnagere en matkilde.

-Hold grillen ren.

-Lagre ved opp fra bakken og så langt borte fra bygg som mulig for å dempe muligheter muligheter for ly.

-Bruk plast-søppelkasser med tett lokk. Hvis den har sprukket eller mangler et lokk, må du kontakte renovasjonsselskaper for å bytte. ‘

-Legg inn alle matvarer som frokostblandinger, chips og kjeks i tette bokser.

-Skyll mat- og drikkebeholdere før du kaster dem.

-Rengjør søppelbeholdere ofte.

-Ikke la dyremat eller vann stå ute over natten.

-Hold ovnstoppen rene og fri for matrester.

-Reparer utette rør.

-Tett igjen inngangspunkter rundt gjennomføringer i gulv, skap og vegger. Bruk musebørter, stålull, metallnett eller annet egnet materiale.

Ved infestasjon

Er du sikker på at du har rotter eller mus i hjemmet ditt? Da må du bruke en kombinasjon av tiltak og metoder for å bli kvitt dem. Tiltak inkluderer å fjerne tilgang på mat, vann og husly.

Hvordan behandler vi dette, og hvilke tilgjengelige alternativer har vi. Her følger en oversikt over feller.

Musefeller og Rottefeller

Å bruke feller i stedet form muse- eller rottegift, gir deg en større mulighet til å unngå luktproblemer i din bolig. Du kan kaste gnagere umiddelbart. Lukten av råtne kadaver fra forgiftede gnagere inne i veggene dine, kan gjøre at boligen vil være vanskelig å oppholde seg i.

Klappfeller er den eldste typen feller og bruker en fjærbelastet stang for å drepe en gnager når den forsøker å ta åten. Noen moderne klappfeller er laget på en tryggere måte. Risiko for barn og kjæledyr kan utløse dem er senket, ved at de er montert inne i en lukket boks.

Limfeller anbefales ikke fordi limplaten som brukes til å fange gnagere forårsaker unødvendige lidelser.

Man kan bruke lukkede stasjoner som man plasserer klappfeller inne i. Dette gir beskyttelse for barn og kjæledyr. Disse boksene skjuler også den døde gnageren og sørger for lettere avhending av fangst.

musefelle i sikkerhetsboks

Finnes i strøm eller gassdrevne modeller. Dette er nyere type feller som er tilgjengelige for både rotter og mus. Disse kan ofte drepe flere enn et individ og kan melde ifra om fangst.

Når du bruker feller, må du ta følgende sikkerhetstiltak. Sørg for å plassere feller på steder der barn og kjæledyr ikke har tilgang til dem, eller plassere feller i sikre bokser.

smart felle

Sikkerhetstips:

-Bruk hansker når du fjerner døde gnagere, reir eller annet hekkemateriale.

-Sprøyt den døde gnageren eller hekkematerialet med et desinfiserende middel

-Sprøyt og tørk opp området rundt død gnager eller hekkemateriale med et desinfeksjonsmiddel

-Vaske hendene grundig med såpe og vann.

Er man skikkelig uheldig får rotter tilgang på nok mat. Da kan resultatet være at de bosetter seg og yngler store mengder rotter i et område. Slik som i Arendal, hvor nettopp dette skjedde. Saken kan du lese om her

 

 

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top