Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Saksedyr eller klypedyr

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Saksedyr eller klypedyr

Saksedyr er små insekter med en tang bak på kroppen. I Norge har vi tre typer: europeisk saksedyr, dvergsaksedyr og mindre saksedyr. Det europeiske saksedyret er det vanligste i boligområder. Selv om de har tang, biter de sjelden mennesker.

saksedyr

Saksedyr lever vanligvis ute under steiner og i bark, men de kan komme seg inn i hus. Å finne dem inne betyr ikke at du har en infestasjon; de kan ikke leve lenge inne fordi det er for tørt for dem. De gjemmer seg ofte på gulvet, under ting, eller på fuktige steder som i kjellere og vaskerom. Mange liker ikke saksedyr fordi de ser litt ekle ut.

For å unngå saksedyr hjemme, er det viktig å holde det tørt, fordi de liker fuktige steder. Du kan for eksempel fjerne gjemmesteder nær huset ditt og passe på at vinduer og dører er tett. Det finnes enkle måter å holde saksedyr borte fra hjemmet ditt uten å bruke sterke kjemikalier.

Biologi og Utvikling av Saksedyr

saksedyr

I denne seksjonen vil vi se nærmere på saksedyrets anatomi og fysiologi, de forskjellige artene og deres utbredelse i Norge, samt livssyklusen og reproduksjonen til disse fascinerende insektene.

Anatomi og Fysiologi

Saksedyr, eller Dermaptera, er lett gjenkjennelige på den tangformede klosaksen, kjent som cerci, på bakkroppen, som er et vesentlig forsvarsmiddel. Kroppen deres er langstrakt med et fast exoskeleton som beskytter de mer bløte indre organer. Til tross for å ha vinger, er mange arter vingeløse, eller de har vinger som sjelden brukes til å fly. Artens munn er tilpasset et kosthold som hovedsakelig består av friske plantedeler, men de kan også være rovdyr.

Arter og Utbredelse i Norge

europeisk saksedyr

I Norge finner vi tre arter av saksedyr:

  1. Europeisk Saksedyr (Forficula auricularia): Dette er den mest utbredte arten i Norge. Den er lett gjenkjennelig med sin karakteristiske tang på bakkroppen og er ofte funnet i boligområder.
  2. Mindre Saksedyr (Labidura riparia): Denne arten er litt mindre enn det europeiske saksedyret og har en litt annen levevis. Den finnes ofte i nærheten av vannkilder.
  3. Dvergsaksedyr (Apterygida media): Som navnet tilsier, er dette en mindre art av saksedyr. Det er mindre vanlig enn det europeiske saksedyret og har en litt annen utseende og atferd.

Livssyklus og Reproduksjon

Saksedyr gjennomgår en ufullstendig forvandling, hvor nympene utvikler seg til å ligne mer og mer på de voksne gjennom en serie av hudskifter, vanligvis fem, før de er kjønnsmodne. Hannen og hunnen samhandler under parringen, og hunnens yngelpleie varer gjennom sommermånedene, typisk juli og august. Eggene legges i jorda, og hunnen verner om dem til de klekkes. Nymfene er i store trekk selvstendige, men beskyttes av moren frem til de er sterke nok til å overleve på egen hånd.

Saksedyr i Hjemmet

vanlig saksedyr

Når vi opplever saksedyr inne, er det viktig å kunne identifisere dem, forstå hvordan man forebygger og hva slags metoder som finnes for skadedyrbekjempelse. Disse insektene søker ofte til varme og fuktige områder og kan være plagsomme, men de er ikke kjent for å bite mennesker.

Identifikasjon av Saksedyr Inne

Saksedyr, eller klypedyr, er gjenkjennelige på den tanglignende bakkroppen. I hjemmet finner vi dem ofte i fuktige rom som kjøkken, bad og vaskerom. Disse nattaktive insektene gjemmer seg ofte i sprekker, under kasser og i kompost, og kan noen ganger forveksles med skjeggkre eller kakerlakker. Størrelsen og den unike bakkroppen med tang eller klo hjelper oss med å skille dem fra andre skadedyr.

Forebygging og Kontroll

For å forebygge at saksedyr bosetter seg inne, er det viktig å kontrollere fukt i hjemmet. Ødelegg potensielle levesteder som komposthauger nær boligen og hold fuktige rom godt ventilerte. Tett sprekker rundt dører, vinduer og postkasser med insektnetting. Regelmessig rensing av kasser og kjellere, samt støvsuging av kjente gjemmesteder, kan bidra til å holde saksedyr ute. Feie og støvsuging er effektive metoder for å fjerne saksedyr inne uten bruk av kjemikalier.

Skadedyrbekjempelse

Dersom saksedyr inne blir et problem, finnes det kjemikalier som kan benyttes, men vi bør alltid prøve mekaniske metoder først. Saksedyrene kan samles ved hjelp av feller, for eksempel en ni eller kasse med avispapir. Etter innsamlingen, destruer støvsugerposen for å hindre reinfestering. For å oppnå bedre kontroll, kan vi også benytte oss av fagfolk for trygg bruk av kjemikalier, spesielt i sensitive områder som kjøkken og vaskerom. Husk at saksedyrene ikke vil skade deg direkte med bitt, men deres tilstedeværelse kan være plagsom og uønsket.

Saksedyr og Menneskelige Interaksjoner

I vårt samspill med saksedyr oppstår forskjellige situasjoner hvor disse små insektene kan være til både nytte og til skade i husholdningen.

Nytte og Skader i Husholdningen

Saksedyr, med sin karakteristiske “tang” på bakkroppen, er ofte betraktet som skadedyr i hjemmet. Deres søken etter mat og fukt kan føre dem inn på gulvet i våre boliger. Det er vår kunnskap at saksedyr ikke er farlige og sjelden biter mennesker. Imidlertid kan deres tilstedeværelse, særlig når de er i stort antall, oppfattes som en plage. De kan finne veien inn i huset på jakt etter mat eller ly. Folkehelseinstituttet anbefaler å bruke ikke-kjemiske tilnærminger som støvsuging for å fjerne saksedyr inne, og minner om viktigheten av å fjerne støvsugerposen ettersom disse insektene kan overleve der.

  • Forebygging:
    • Oppbevar mat og byttedyr utilgjengelig.
    • Forsegl innganger og sørg for god tetting rundt dører og vinduer.

Observasjon og Fakta

Saksedyrene er mørkebrune og lever hovedsakelig av små byttedyr og organisk materiale. Det karakteristiske forsvaret med deres tang kan gjenkjennes på bakkroppen, og er mer et skremmevåpen enn et effektivt forsvar. Saksedyr er ikke kjent for å bitt, og eventuelle interaksjoner med mennesker skjer mest når saksedyret utilsiktet kommer inn i konflikt med menneskers boareal på grunn av sin jakt etter fukt og mat. Som en positiv effekt, kan saksedyrene bidra til å redusere populasjonen av andre skadedyr og rester av organiske gjenstander, ettersom de har en viktig rolle i økosystemet som oppryddere.

Ofte stilte spørsmål

I denne seksjonen adresserer vi vanlige spørsmål knyttet til saksedyr og gir klare og informative svar for å avhjelpe eventuelle bekymringer.

Hvordan kan jeg effektivt bli kvitt saksedyr i hagen?

For å effektivt bli kvitt saksedyr i hagen er det viktig å fjerne potensielle skjulesteder som løvverk og steiner. Det kan også hjelpe å sette ut feller slik som omvendte blomsterpotter fylt med strå.

Er det forskjell på skadepotensialet mellom skjeggkre og saksedyr?

Ja, det er en betydelig forskjell: skjeggkre kan forårsake skader innendørs, mens saksedyr sjeldent forårsaker betydelig skade da de primært lever ute og er mindre tilbøyelige til å oppholde seg i hjem.

Hvilket kosthold karakteriserer saksedyr?

Saksedyr har et omnivort kosthold. De spiser lett omsettelig organisk materiale, inkludert rester av planter og døde insekter, men de kan også forsyne seg av levende planter, spesielt om matkildene er knappe.

Er det sant at saksedyr har evnen til å fly, og under hvilke omstendigheter?

Noen arter av saksedyr har vinger og kan fly, selv om de ikke ofte benytter seg av denne evnen. De er mer tilbøyelige til å fly under spesielle omstendigheter, som for eksempel for å finne nye levesteder eller partner.

Hva er den beste metoden for å forhindre at saksedyr kommer inn i huset?

For å forhindre at saksedyr kommer inn, bør vi sikre at vi ikke har fuktige områder rundt huset, tetting av sprekker, og likeledes fjerne mulige skjulesteder nær grunnmuren.

Hvordan håndterer man et bitt eller en klyp fra et saksedyr?

Selv om det er sjelden, hvis et saksedyr klyper, er vårt råd å rense området med mild såpe og vann. En slik klyp forårsaker sjelden alvorlige reaksjoner og er vanligvis helt ufarlige.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top