Skadedyrkontroll Bærum

Vi utfører Skadedyrbekjempelse uten fare for miljø og helse. Vi velger alltid den sikreste metoden for trygghet i hjemmet. Trenger du hjelp fra en profesjonell skadedyrtekniker. Fyll ut kontaktskjema så kontakter vi deg så fort vi har mulighet. Eller ta kontakt på chat nede til høyre, så svarer vi direkte hvis vi er ledige.

Diskret Norsk Skadedyrkontroll. Våre teknikere kommer i anonyme biler, uten reklame for våre tjenester.

Skadedyrkontroll Bærum. Vi beskytter privatpersoner, boliger og virksomheter

Skadedyr er et økende problem i Oslo og Bærum. Det milde fuktige klimaet vi har, gir ypperlige levekår for en del av artene som ofte skaper bygningsskader og ubehag.

Alle i vårt skadedyrfirma er opplært i å bruke miljøvennlige metoder som fjerner eller forebygger skadedyrproblemet uten å belaste omgivelsene unødig. Den viktigste bekjempelsesmetoden er alltid eksklusjon. Holder man skadedyr ute fra boligen er faktisk ikke dyret å anse som et problem.

De mest vanlige skadedyrene er musrotterstokkmaursukkermaurskjeggkreStripet borebille og veggedyr

Bærum

Bærum kommune er en del av Viken fylke, tett på Oslo.

Skadedyrkotroll1 har teknikere bosatt i Oslo og Bærum. Vi har lang erfaring, høy kompetanse og offentlig godkjente skadedyrteknikere som kan bistå med dine skadedyrproblemer. Vi tilbyr uforpliktende, gratis befaring/inspeksjon av ditt skadedyrproblem.

bærum
Miljøvennlig skadedyrkontroll

Vi tar miljøet på alvor og har fokus på nye produkter, metoder og giftfri bekjempelse. Vi ønsker å minimere negativt fotavtrykk på miljøet. Skadedyrkontroll bør utøves sikkert og skånsomt for mennesker, dyreliv og bygninger. Vi velger giftfrie metoder når dette er mulig. Våre tjenester fokuserer på kontroll av skadedyr og sikkerheten i hjemmet, familien og kjæledyr. Vi identifiserer skadedyrproblemene dine og vurderer de mest effektive utryddelsesmetodene. Vi bruker vår profesjonelle kompetanse for å vurdere hvilken metode som vil være tryggest for ditt hjem, familie og kjæledyr, men som allikevel gir et ønsket resultat.

Hvilket skadedyr

Dersom du er usikker på hvilket skadedyr du har hos deg, eller om det i det hele tatt er et skadedyr, kan vi hjelpe deg med å identifisere dette.

Ikke alle dyr som befinner seg innendørs trenger en bekjempelse. Spesielt på sommerhalvåret er det mange insekter som forviller seg inn og som selv finner veien ut igjen. Dette er også insekter som ikke gjør noen skade og som ikke trenger en bekjempelse.

Våre dyktige teknikere kan raskt identifisere hvilket skadedyr som er problemet. Ofte kan vi finne ut av dette ved å få tilsendt et bilde og litt informasjon fra deg.  

Det finnes flere forskjellige typer skadedyr og de krever ulike tiltak.
Vi har gode systemer for identifikasjon og bistand. 
Noen av de mest vanlige skadedyrene:
Skjeggkre
Sukkermaur
Rotter og mus
Kakerlakker
Veggedyr
Stripet borebille
Veps

Vi tar miljøet på alvor og har fokus på nye produkter, metoder og giftfri bekjempelse. Vi ønsker å minimere negativt fotavtrykk på miljøet. Skadedyrkontroll bør utøves sikkert og skånsomt for mennesker, dyreliv og bygninger. Vi velger giftfrie metoder når dette er mulig.
Kundens trygghet, helse og miljø skal ivaretas gjennom hele vår drift.

Mange tror at det å benytte seg av profesjonelle skadedyrbekjempere er en dyr tjeneste. Sammenlignet med bruk av insektmidler og andre bekjempelsesmidler som kan kjøpes over disk, kan det virke slik.
Sannheten er at skadedyrkontroll ofte har en mye lavere pris enn forventet. Tidvis forsøker folk selv forskjellige metoder for skadedyrbekjempelse på egenhånd. Men forsøker man å fjerne skadedyrsangrep feil, kan det i enkelte situasjoner gjøre mer skade enn godt.

Skadedyrkontroll1

Vi ansvaret for å finne riktig type bekjempelse tilpasset ditt behov. Våre teknikere vil tilby serviceløsninger eller bekjempelse basert på dine behov, samt forskning og utvikling.

Vi tilbyr engangsbekjempelser og vedlikeholdsavtaler. Vi har avtaler med privatpersoner, bedrifter og sameier. Kontroller utføres 2 – 6 ganger i året, avhengig av behovet i hvert enkelt tilfelle.

På stedet utarbeides elektroniske rapporter som konkluderer med hvilke skadedyr/artsbestemmelse, omfang, tilstand på bygningen, samt hvilke tiltak som anbefales til bekjempelse og evt. Sikring av bygget.

Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som ofte fører til problemer i Bærum, Viken og Oslo med vår lokalkunnskap.

Ved mistanke om skadedyr, ta kontakt med oss for bistand til skadedyrkontroll i Bærum