Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Kan vi bli kvitt Skjeggkre

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Kan vi bli kvitt Skjeggkre

Fakta om skjeggkre

Skjeggkre er et insekt som er blitt et problem for mange hjem i Norge. Disse små skapningene blir ofte funnet på kjøkkenet, badet eller i kjelleren. Selv om de ikke er farlige for mennesker, kan de være irriterende og kan skape stress for huseierne. Derfor er det viktig å fjerne dem fra hjemmet ditt. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva skjeggkre er, hvordan de er kommet inn i hjemmet ditt, og hvordan bli kvitt skjeggkre.

Ta kontakt

Hvordan ser skjeggkre ut?

Skjeggkre er vingeløse insekter som er skjellkledde, mørkegrå og spraglete i fargen. De har en flattrykt, langstrakt og tydelig avsmalnende bakkropp med tre lange haletråder. Den midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden, mens sidetrådene ofte peker vinkelrett ut til siden. Hodet har to lange antenner i tillegg til to kortere kjevefølere. Mellom antennene er det tydelig behåring (skjegg). Nymfer er 2 mm når de kommer ut av egget, gjennom 14 utviklingsstadier vokser de seg større og likner de voksne. De yngste individene har ikke skjell. 

Insektene går fra å være ca 2mm til å nå en størrelse på opptil 18mm. Normal størrelse er 10-14mm.

 

skjeggkre størrelse
Skjeggkre

Skjeggkre er blandt de eldste insektene på jorda, utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra 18 md og opp mot 3 år. De legger ca. 50 egg pr år. Utviklingen av en bestand er derfor relativt usynlig de første årene. Det er først når generasjonene nedover i rekken utvikler seg at disse blir et større problem og at antallet i en bolig øker kraftig. 

Skjeggkre er nattaktive insekter som kan leve opp til 7 år. Til tross for at de kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er dette en dårlig næringskilde. Disse insektene krever tilskudd av proteiner for å oppnå full utvikling og flere av de mindre stadiene er ikke i stand til å skifte hud på enkle dietter bestående kun av karbohydrater. Disse insektene vil spise alle typer organsik føde de kan komme over.  

Når de først er kommet inn i en bolig, vil de kunne befinne seg i alle deler av en konstruksjon. Insektene er små og flate, slik at de kan komme seg inn i veldig små sprekker som leder inn i vegger og gulv. Her kan de leve uforstyrret, slik at de ofte er usynlige i boliger, før bestanden begynner å bli relativt stor.

Kilde fhi.no

Hvordan bli kvitt skjeggkre

Har du først fått dem inn i boligen, kan disse være vanskelig å bli kvitt. Vi har en metode som har vist seg mye mer effektiv enn andre, men denne vil heller ikke gi noen garanti for at insekten blir borte, men antallet reduseres betydelig. Denne metoden er utviklet i Norge, og kan kun utføres av godkjente skadedyrteknikere.

Bekjempelsen utføres med små mengder forgiftet åte, som legges ut i hele boligen. Denne behandlingsmetoden krever profesjonell utførelse, men er til gjenngjeld utrolig effektiv og ikke særlig kostbar. En enkel behandling gjennomført med denne metoden, har en bekjempelsesgrad på over 90%. Dette vil slå tilbake angrepet sannsynligvis med flere år. 

skjeggkre behandling, skjeggkre Oslo,

Hva koster en bekjempelse?

Priser på slike behandlinger er veldig variable, men anslagsvis vil en behandling av en normal enebolig koste fra 3 – 5000 kroner 

Forskning og bevistgjøring på skjeggkre har gjort at bekjempelse av disse insektene idag er veldig effektiv og har liten inngripen på boliger og menneskene som bor der. Det er mange skrekkhistorier på hva en bekjempelse koster og hva som må til for å bli kvitt dem. 

Vi har lage ten enkel kalkulator slik at du kan estimere hva en behandling av skjeggkre vil koste i din bolig. Prisen du får oppgitt vil være veldig nær den virkelige prisen i de områder vi dekker, eller har partner

Er skjeggkre skadedyr

Ja, Skjeggkre er å regne som et skadedyr. De blir store og tallrike og kan gi psykisk ubehag. De kan gnage på papir, noe som normalt gir ubetydelig skade i boliger foruten påkjenningen ved å ha dem der. Det er ikke meldt om skjeggkre bitt på mennesker. 

Dersom de får utvikle seg i bygg som museer eller andre steder de oppbevarer kostbare malerier, uerstattelige objekter som kunst og historiske skrifter, kan skjeggkre forårsake store økonomiske skader. Når media omtaler skjeggkre negativt kan bedrifter, skoler, overnattingssteder og andre som har skjeggkre lide økonomisk og få dårlig rykte.

Tidligere har skjeggkre skapt store overskrifter i media i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Heving av boligkjøp og store prisavslag ble gitt. Høyesteretts dom 26.03.21. konkluderer med at: Dersom det gjennomføres en vellykket bekjempelse kan man ikke kreve prisavslag for et restlyte eller en bruksulempe i saneringsperioden. Dette selv om ingen kan gi garanti for at saneringen er 100 prosent vellykket.

Spredning av skjeggkre

Det vil være vanskelig å beskytte seg mot å få med seg skjeggkre inn i nye omgivelser. Dersom du skal lykkes med dette Dette vil det kreve en nøye og tidkrevende inspeksjon hver gang et objekt med potensielle skjulesteder tas inn i boligen. Ved å støvsuge ofte,  kvitte seg raskt med emballasje og esker kan muligens redusere risikoen noe, siden eventuelle skjeggkre da kan bli med emballasjen ut igjen. Det er også en viss fare for at insektene blir fraktet inn med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller andre private boliger. 

Forebygge mot skjeggkre

Siden spredningen i Norge de siste årene er blitt enormt stor, er forebyggende tiltak blitt mer utfordrende.

For å unngå skjeggkre i boligen er det viktigste å være oppmerksom på hva du tar med deg inn i hjemmet. Det anbefales å pakke ut nye ting ute og kaste emballasjen så raskt som mulig. Har du vært på en plass som du mistenker har skjeggkre bør du kontrollere vesker, poser og gjenstander før du tar dem med inn. For å kontrollere boligen din, kan du sette ut limfeller for å se om du får fangst. 

Det er også lurt å støvsuge ofte for å fjerne mattilgang og å fjerne mulige gjemmesteder, for eksempel ved å reparere gulvbelegg, løse fuger og tette langs lister. For å gjøre det vanskeligere for skjeggkre å trives, kan det også være lurt å redusere fuktige forhold i boligen. Det er viktig å huske at du fortsatt må unngå å få nye skjeggkre inn i hjemmet.

Kilde hussoppen.no

Er skjeggkre farlig?

Det er ingen direkte helserisiko ved å ha disse insektene i huset eller på arbeidsplassen. Det er ikke kjent at de er bærere av sykdommer eller har andre negative innvirkninger på vår helse. 

Under normale forhold gjør de ingen skader på boliger. Men dersom  de finner dokment samlinger, frimerkesamlinger, tøy produsert av bomull, lin eller andre plantematerialer og gamle bøker kan de gjøre skade på dette dersom et angrep får utvikle seg fritt. Steder som oppbevarer slike ømfintlige gjenstander bør derfor være ekstra forsiktige og observante for om de har fått skjeggkre inn i bygget.

Insekter som ligner på skjeggkre

Det er flere krearter i Norge som lett kan forveksles med skjeggkre. Vi har, sølvkre, perlekre og fyrkre i tillegg.

Forskjell på skjeggkre og sølvkre

Det kan være vanskelig å se forskjell mellom skjeggkre og sølvkre. Ofte kan man i tillegg til å se på de tydelige fysiske tegnene også ta med i vurderingen omstendighetene hvor insektet er observert. Når skadedyrbekjempere vurderer hvilket insekt det kan dreie seg om før de ankommer stedet, vil ting spørsmål som fuktighetsnivå, hvor i bolig, byggeår på bolig og lignende spørsmål være en del av vurderinge om hva som venter dem når de ankommer stedet.

Skjeggkre er i seg selv et noe større insekt enn sølvkre. De er skjellkledde, mørkegrå og litt spraglete i fargen. De er derfor ikke så glinsende i fargen og er ofte litt lysere enn sølvkreet. Kroppslengde uten antenner og haletråder kan bli 18 mm, normal størrelse for voksne er 10-14 mm. På den tydelig avsmalnende bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Den midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden. Haletrådene er alltid lengre enn 2/3 av kroppens lengde. De har også en tydelig behåring mellom antennetrådene på hodet.

Skjeggkre

Sølvkre er som oftest mørkegrå og sølvglinsende i fargen. Typisk for sølvkreet er den skjellkledde kroppen som gir den sølvglinsende fargen. Kroppsformen er flattrykt og relativt langstrakt med en tydelig avsmalnende bakkropp. I enden av bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Disse haletrådene er kortere enn hos skjeggkre og er kortere enn halve kroppslengden av sølvkreet. Hodet har to lange antenner, som hos skjeggkreet, men sølvkre har ikke den tydelige behåringen mellom disse antennene. Kroppslengden, uten antenner og haletråder, er hos voksne individer 7-12 mm.

sølvkre

Perlekre

Perlekre ser ut som en lys miniatyrutgave av skjeggkre og den kan bli 8 mm lang. Fargen er perlefarget og antennene er omtrent like lange som kroppen, mens haletrådene er noe kortere.

Denne krearten ble oppdaget i Norge i september 2018. Den er observert flere steder, blant annet i Bergen, Oslo, Østfold og Vestfold. De lever i samme miljø som skjeggkre og sølvkre og den kan derfor lett bli oversett i forhold til større og mer pigmenterte skjeggkre- og sølvkreindivider.

 

perlekre

Fyrkre

Fyrkre, (Thermobia domestica), er ganske lik andre typer kre i vaner, men er generelt mørkere i fargen og har tverrgående striper. Fyrkre foretrekker temperaturer over 30 grader celsius og kan ikke reprodusere dersom temperaturen blir under 25 grader celcius. Dette gjør at dette insektet sjelden er å finne i Norge. Dersom man finner disse insektene er det vanligvis i nærheten av varmerør, peiser, ovner og andre varmekilder.

fyrkre

Trenger du hjelp, eller råd om hvordan håndtere skjeggkre i din bolig? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, vi har lang erfaring med å behandle effektivt mot skjeggkre.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top