Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skjeggkre Bodø

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skjeggkre Bodø

Skjeggkre Bodø

En skadedyrbekjempelse bør alltid iverksettes så raskt som mulig. Det er langt mer utfordrende å håndtere veletablerte angrep. Vi kan gi deg råd om hvordan du kan utrydde skadedyr selv, eller om du trenger hjelp fra oss. Kontakt våre teknikere i Bodø via kontaktskjemaet, telefon eller via live chat for en personlig service.
Markedets beste metoder på bekjempelse av skjeggkre.
Nord skadedyrkontroll. Vi bruker den beste og mest effektive metoden mot skjeggkre.
En behandling er nok!

 

Opplever du ubehag med skjeggkre i Bodø?

De senere år har skjeggkre blitt mer og mer vanlige i Norske hjem og på arbeidsplasser. Disse insektene gjør ingen skade og er heldigvis helt ufarlige. Men de blir ofte mange og kan oppleves kraftig ubehagelig. Mange opplever disse insektene som urenslige, men disse er ikke kjent for å spre smitte eller bakterier.

skjeggkre, Skjeggkre bodø,

Hvordan lever skjeggkre?

Vårt inneklima har vist seg å være gunstig for skjeggkre og er derfor utbredt i norske boliger. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og kan finnes i alle rom i hjemmet ditt året rundt. Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er 18 måneder og opptil 3 år. Hunnene kan legge rundt 50 egg per år og derfor er utviklingen av en bestand relativt usynlig de første årene. Første etter flere generasjoner blir de et større problem og antallet i en husholdning øker dramatisk. Skjeggkre kan leve opptil 7 år.

Selv om disse insektene kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er det en dårlig matkilde. Skjeggkre har behov for proteiner for å kunne utvikle seg normalt. De klarer ikke å utvikle seg på enkle dietter som kun består av karbohydrater. Den lange overlevelsesevnen på papir og andre enkle matkilder er derfor trolig forbeholdt senere utviklingsstadier. Hos insekter er eggproduksjon assosiert med et høyt inntak av proteinrik mat. Skjeggkre vil neppe formere seg hvis matkilden bare er cellulose. Andre insekter som kommer inn i deres habitat kan være en god proteinkilde. (for eksempel fluer)

Det er forbeholdt profesjonelle skadedyrbekjempere å utføre slike behandlinger..

Mikropunkter med forgiftet åte, avsatt ved relativt høye tettheter er den foretrukne metoden. Ca. 1 punkt per m2. Denne metoden ble funnet å være den mest effektive under et forskningsprosjekt utført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring. Den foretrukne aktive ingrediensen ble funnet å være Indoxacarb. Dette aktive stoffet er svært effektivt og har vist seg å fungere godt med hensyn til sekundær insektforgiftning.  

 I forsøkene prøvde vi å kjempe i forskjellige typer rom og bygninger. I disse forsøkene ble kartlagt med jevne mellomrom for å analysere behandlingseffekten. Behandlingen som i dag er i bruk i alle typer bygninger, har vist seg å ha en reduserende effekt på mer enn 90 %. Resultatene av forsøkene kan sees her.  

Kontroll av resultatet gjøres med hjelp av limfeller. Hyppigheten av feller må være relativt høy for å få en god oversikt over hvor stor den overlevende bestanden er.

Indoxacarb

Vårt inneklima har vist seg å være gunstig for skjeggkre og er derfor utbredt i norske boliger. Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre og kan finnes i alle rom i hjemmet ditt året rundt. Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er 18 måneder og opptil 3 år. Hunnene kan legge rundt 50 egg per år og derfor er utviklingen av en bestand relativt usynlig de første årene. Første etter flere generasjoner blir de et større problem og antallet i en husholdning øker dramatisk. Skjeggkre kan leve opptil 7 år.

Selv om disse insektene kan overleve på næringsfattige matkilder som papir, er det en dårlig matkilde. Skjeggkre har behov for proteiner for å kunne utvikle seg normalt. De klarer ikke å utvikle seg på enkle dietter som kun består av karbohydrater. Den lange overlevelsesevnen på papir og andre enkle matkilder er derfor trolig forbeholdt senere utviklingsstadier. Hos insekter er eggproduksjon assosiert med et høyt inntak av proteinrik mat. Skjeggkre vil neppe formere seg hvis matkilden bare er cellulose. Andre insekter som kommer inn i deres habitat kan være en god proteinkilde. (for eksempel fluer)

Hva koster en bekjempelse mot skjeggkre

Behandlingsmetoden som nå brukes har en veldig god effekt. Forsøk har vist at ar metoden har en reduserende effekt i opptil 1 år. Dette betyr at dersom man ønsker å ha kontroll på skjeggkre i egen bolig, vil en kartlegging hvert annet år være tilstrekkelig. Dette for å se om det er behov for en oppfølgingsbehandling. Alternativ kan man bestille en behandling når man igjen begynner å se skjeggkre i boligen jevnlig.

En behandling mot skjeggkre hos oss, koster fra 1900 kr

Forskning har avslørt tydelig at det ikke er behov for jevnlige oppfølginger av skadedyrfirma for disse insektene etter at denne behandlingsformen ble kjent.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top