Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skjeggkre i borettslag

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skjeggkre i borettslag

skadedyrkontroll, skjeggkre i borettslag,Skjeggkre, et skadedyr som har blitt et økende problem i Norge siden 2013. Skjeggkre i borettslag blitt relativt vanlig i Norge. Selv om disse insektene ikke forårsaker fysisk skade på bygninger eller biter, kan deres høye reproduksjonshastighet og evne til å spre seg gjennom små sprekker og elektriske installasjoner gjøre dem til en betydelig plage for beboere.

Hvem har ansvaret?

Når skjeggkre oppdages i en bolig, er det i utgangspunktet boligeierens ansvar å varsle styret og begrense bestanden. Styret har deretter ansvar for å ta saken videre og sette i gang tiltak for å hindre at skjeggkre sprer seg til andre boliger i borettslaget eller sameiet. Dette ansvar for å hindre spredning faller inn under vedlikeholdsansvaret styret har for bygget.

Deteksjon og Kartlegging

Skjeggkrefeller er et viktig verktøy for deteksjon og kartlegging av skjeggkre. Disse fellene, som er 100% giftfrie, kan utdeles til beboere for å hjelpe med å identifisere omfanget av problemet. Beboerne blir bedt om å plassere fellene rundt i boligen og rapportere tilbake til styret etter en bestemt periode, vanligvis fire uker, med antall skjeggkre fanget.

Bekjempelse

Bekjempelse av skjeggkre er en utfordring, spesielt i borettslag og sameier, og målet er å redusere bestanden til et nivå som ikke er plagsomt. Når tiltak skal gjennomføres er vi avhengig av å koordinere med vaktmestere eller ansvarlige personer for at all behandling skal kunne gjennomføres så effektivt som mulig. Dette er med på å holde kostnadene for bekjempelsen i borettslaget nede. Selv om det er nesten umulig å utrydde skjeggkre helt, kan profesjonelle skadedyrbekjempere oppnå gode resultater ved å bruke små punkter med Advion cockroach gel forgiftet åte. Dette er en metode som er anbefalt for sin effektivitet og forsket frem i Norge. Metoden har normalt sett en bekjempelsesgrad på over 90% etter 6 til 12 uker

Hva skjer etter bekjempelse?

Etter en periode med bekjempelse, vanligvis 6 til 9 måneder, gjennomføres en ny kartlegging for å måle effekten av bekjempelsen. Hvis effekten er begrenset, kan det være nødvendig å vurdere en oppfølgende behandling. Normalt sett er dette ikke nødvendig.

Konklusjon av skjeggkre i borettslag

Skjeggkre i borettslag og sameier er et felles problem som krever koordinerte tiltak for å håndtere. Selv om det kan være en ubehagelig opplevelse å ha disse skadedyrene i boligen, er det viktig å huske at det er effektive metoder for deteksjon og bekjempelse tilgjengelig. Ved å jobbe sammen, kan beboere og styret i borettslag og sameier ta kontroll over situasjonen og minimere ulempene forbundet med skjeggkre.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top