Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Fruktfluer

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Fruktfluer

Utseende

  • Små, 2-4 mm lange
  • Gulbrun, brun eller gråspraglet kropp
  • Røde eller brune øyne
  • Fjærformet antennehår som ender i en Y-splitt.
  • Larven er en typisk maggot
bananfluer

Biologi og adferd

Fruktfluer er en insektfamilie med ca. 40 arter i Norge, hvorav 7 kan leve innendørs. Fluene kan opptre innendørs hele året, men opptrer oftest som et problem om høsten. De kan fly inn gjennom åpne vinduer eller komme inn med frukt eller annet der egg eller larver finnes. Larvene utvikles i gjærende emner som råtnende frukt, skvetter av øl og vin, sur melk o.l. Utsatte miljøer er f.eks. fruktpresserier, bryggerier, butikker (frukt- og grøntavdeling, avfallsrom og panteautomat), puber og private hjem. Fruktfluer har rask oppformering. Ved gunstig temperatur og leveforhold kan utviklingen fra egg til voksen ta bare 10 dager.

Skade

I næringsmiddelbedrifter kan fluene havne i de ferdige produktene som saft, syltetøy, hermetikk og bakevarer. I bryggerier kan de bringe med seg fremmede gjærsopper. I panteflasker kan puppene være godt festet slik at de ikke går av i vask og følger med ny brus og øl for salg. I matbutikker, puber og private hjem kan fluene være til irritasjon.

Forebygging og bekjempelse

  • Gode avfalls- og renholdsrutiner, samt fluesikring av vinduer, lufteluker virker forebyggende.
  • Ved flueplage må oppformeringssted finnes og ł
  • Feller kan benyttes for for å łerne voksne etter at larvenes næ- ring er łerne

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top