Hvordan bli kvitt veggedyr

Veggedyr kan gjøre nattesøvnen til en veldig ubehagelig opplevelse.

 

 hjem kan det bli helt uutholdelig å oppholde seg. Veggedyr kan ha en voldsom fysisk og psykisk innvirkning på livet. Når det oppdages tilfeller av disse insektene på hoteller og overnattingssteder kan dette ha store ringvirkninger for disse stedene.

Dette er grunnen til at det er viktig å ikke vente med å sette i gang tiltak mot disse insektene. Det er mange tiltak som kan gjøres selv, men det å få hjelp av et skadedyrfirma til disse oppgavene kan være en god måte å løse problemet på en rask og effektiv måte. Skadedyrfirma har kompetanse og erfaring med veggedyr og løser dette på en rask og god måte.

Veggedyr angrep

 
 

• Rødbrunt

• Oval og flattrykt kroppsform

• Bakkropp oppsvulmet etter blodsuging

• Vingeløs

• 4-5 mm lang som voksen

veggedyr

Veggedyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder. De spres med reisebagasje og brukte møbler/gjenstander. Har veggedyret etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre til andre rom eller leiligheter i samme bygg. På dagen gjemmer dyrene seg i nærheten av soveplasser, i sprekker i senga, bak listverk, i skap osv. De kan overleve lenge (mange måneder) uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og mat tilgang. De er avhengig av føde for å gjennomgå de forskjellige nymfestadiene.

Hvilken skade kan de gjøre?

I utgangspunktet så gjør ikke veggedyr noen fysisk skade, bittene kan gi kløe og ca. 20% av befolkningen har en allergisk reaksjon mot bittene. Dette gjør at disse får en mye kraftigere reaksjon på bittene.

Psykisk oppleves derimot mye kraftigere. Mange opplever kraftig psykisk stress og sliter med nattesøvn og frykt.  

Forebygging og bekjempelse mot mistenkte eller tidlige veggedyrangrep

• Inspiser hotellrom og overnattingsrom grundig før bruk.  

• Reisebagasje fryses/varmebehandles ved hjemkomst.  

• Kraftig støvsuging kan fjerne mange individer. 

• Gjenstander i infiserte rom varme- eller kuldebehandles (Steam, fryscontainer, vaskemaskin og tørketrommel)

• Alle potensielle skjulesteder varme- eller kuldebehandles med f.eks. varm  damp  eller tørris. 

 • Hele rom kan varmes opp til over 50 °C.  

• Silica-pulver eller diatomejord tørker ut veggedyrene.  

• Kjemisk behandling kan fungere, men er usikkert pga. resistens.  

Foretrukken bekjempelse

Kraftig støvsuging av rom og alle gjenstander som kan ha gjemmesteder.

Inventar varme eller kuldebehandles (Steam, frysing, vaskemaskin og tørketrommel)

Potensielle gjemmesteder behandles med steam og tørkepulver (Silica-pulver er å foretrekke)

I en norsk studie med tørkepulver og effekten på veggedyr, ble det gjort en flerfaglig tilnærming som omfattet laboratorieeksperimenter, simuleringer av felt og undersøkelser av naturlige habitater. Det ble funnet at syloid pulver var mer effektiv enn kiselgur, syloid drepte insektene betydelig raskere. Kiselgur klarte heller ikke å oppnå 100% dødelighet med lavere anvendelsesgrad. Begge typer støv påvirket oppførselen til insektene. Å behandle forskningarenaen med Syloid pulver resulterte i 100% dødelighet for alle individene innen syv dager. Det har vist seg i flere studier at syloid pulver alene har høyere dødelighet en insektsmidler alene.

Mengde tørkepulver som bør brukes er typeavhengig. I forsøket brukte forskerne så lite som 0,1 gram pr m2 av syloid og oppnådde med det 100% dødelighet etter 5 dager. Ved bruk ved bruk av kiselgur måtte de bruke 1 gram pr m2 for å oppnå samme dødelighet. Ved bruk av 0,3 gram pr m2 oppnådde de kun 54% dødelighet etter 7 dager.

Ved særlig vanskelige tilfeller kan insektsmiddel brukes som del i en integrert skadedyrkontroll.

Etterkontroll for å kontrollere resultat er viktig. Under bekjempelsesperioden og frem til etterkontroll er det viktig at personer som bor i boligen bor i bolig. Senger må soves i for å lokke frem evt. gjenlevende individer. Dette er siste del av bekjempelse. 

Senger skal påføres Climb Up(veggedyrskåler) eller veggedyrteip. Senger skal stå med god avstand fra vegg eller andre gjenstander veggedyr kan klatre på. Alle muligheter for å klatre opp i seng som unngår teip eller skåler skal elimineres. (dette gjelder også f.eks. mobil i seng med ladekabel i kontakt)

Utviklingstiden er over 40 døgn fra egg til voksen. En bekjempelse bør derfor foregå over en periode som er lengre enn dette. Det anbefales at tiltak med seng utfra vegg og veggedyrskåler gjennomføres i minimum 8 uker etter første behandling. Skåler kontrolleres hver 3’de uke. Det er normalt med funn i feller etter behandling, men dersom det er funn i feller etter 6 uker bør det gjennomføres ny behandling med tørkepulver, og ekstra etterkontroll bør gjennomføres.

Denne metoden bruker vi når vi utfører veggedyrbehandling. Behandlingsformen har veldig god statistikk og gjennomføringen oppleves som trygg for våre kunder.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om veggedyr behandling.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her