Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skolopendere

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skolopendere

Utseende

  • Leddelt, lang og flattrykt kropp
  • Ett beinpar kroppsledd
  • Tynn eller kraftig kropp avhen- gig av art
  • Opptil 7 cm lang avhengig av art

Biologi og adferd

Vi har ca. 25 arter av skolopendere i Norge. Skolopendere er sårbare for uttørking og lever på trange og fuktige steder som i jorda og under steiner. De er viktige i jordbunnens økosystemer. Spesielt om våren og høsten er det 

vanlig å finne skolopendere i fuktige kjellere. De er rovdyr og jakter på andre smådyr.

Skade

De gjør ingen skade og regnes ikke som skadedyr. Hvis de trues, kan de bite. Skolopendere har gift i kjevene og bittet er smertefullt, men ikke farlig. Dyrene kan oppfattes som sjenerende hvis de opptrer i stort antall.

Forebygging og bekjempelse

  • Reduser fuktigheten i boligen
  • Monter insektnett i lufteluker og åpninger
  • Fei opp eller støvsug dyr innendørs.
  • Kjemisk bekjempelse anbefales ikke

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top