Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Slettsnok

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Slettsnok

Utseende

  • Normalt 60-70 cm, men opptil 90 cm er registrert
  • Brun eller grå grunnfarge
  • To rekker med mørke flekker langs ryggen
  • Stor, mørk flekk på hodet
  • Rund pupill (skiller den fra hoggorm)

Biologi og adferd

Slettsnoken regnes for å være en sårbar og forholdsvis sparsomt forekommende art i Norge. Den er registrert i lavereliggende og varmekjære landskap rundt Oslofjorden, og langs Sørlandskysten til Jæren og Stavanger. Den trives best i solrike, tørre bakker med berg og steinblokker. Hovedføden er andre krypdyr. Slettsnoken har ikke gift, men kveler sitt bytte. Om vinteren ligger den i dvale.

Skade

Den sprer frykt, men gjør ingen skade.

Forebygging og bekjempelse

  • Slettsnoken er fredet og skal ikkebekjempes
  • Steng sprekker og hull for å hindre at den kommer inn i bygninger.
  • Fjerning av busker, høyt gress, steinmurer og komposthaug i nærheten av hus vil gjøre området mindre egnet for
  • Individer som er til sjenanse kan fanges og fjernes fra bygninger og hageområder. eks. kan bølgeblikkplater e.l. som dyrene bruker som skjulesteder legges ut i terrenget. Herfra kan dyrene fanges og fjernes.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med klannere i din boligmed skadedyrkontroll? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top