Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Messingbille

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Messingbille

Utseende

 • Kuleformet kropp og halsskjold
 • Kropp dekket med gylne hår
 • Klubbeformede lår
 • Lange antenner
 • 3-4,5 mm lang
 • Larven er gulhvit, c-formet, har korte ben og blir 3-5 mm lang

Biologi og adferd

Messingbille hører med til familien tyvbiller og borebiller (Ptinidae), 

messingbille

underfamilie tyvbiller (Ptininae). Den er en av fire vanlige innendørs tyvbillearter i Norge. Oftest forekommer den i gamle hus og lagerbygninger med dårlig renhold, og spesielt trives den i fuktige og kjø- lige rom. Den er altetende og lever blant annet på korn- og melvarer, kakao, tørket frukt, dyrefôr, døde rotter, mus og insekter, tekstiler, łær og skinn. Både larver og voksne tar til seg næring. Hunnen legger 25-30 egg på materialer larven lever i. Utviklingen fra egg til vok- sen tar omtrent 7 måneder ved 20 °C.

Skade

Et angrep av messingbille har vanligvis liten økonomisk betydning, men det kan være plagsomt. Den gjør i hovedsak skade gjennom å forurense matvarene den oppholder seg i med ekskrementer, døde individer og larverester.

Forebygging og bekjempelse

  • Godt renhold og rask rotasjon av tørre matvarer er beste forebyggelse
  • Oppbevar utsatte varer (mel, dyrefôr ) i tette beholdere.
  • Fjern eller varmebehandle (50 °C kjernetemperatur i minst 30 minutter)
  • Grundig støvsuging av alle steder billen kan oppholde seg

Nb. Billen kan leve mange steder i et hus, bl.a. i fuglereder, av døde insekter i vegger etc. 

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top