Trenger du  hjelp mot skadedyr? Ta kontakt idag!

Brun tremaur

Utseende

  • Lysebrun med mørk brun bakkropp og hode
  • Første antenneledd (det lange) glatt, uten hår
  • Arbeiderne er 3,2-4,5 mm

  Kan forveksles med svart jordmaur. Skilles ved at denne er ensfarget og har hår på første antenneledd.

   

Biologi og adferd

brun jordmaur breddebilde brun tremaur

Brun tremaur (tidligere kalt brun jordmaur) finnes i i kystnære strøk på Sør- og Østlandet. I naturen er brun tremaur vanlig i gamle, solrike eiker eller linder. De kan også forekomme i gamle furuer. Brun tremaur er sky, og maurstiene ned fra treet er derfor gnagd ut i barken eller dekket av et tak som maurene har ”murt”. Reirene gnages ut i bark og ved, helst inne i hule trær. En koloni kan inneholde flere tusen individer og forekomme på samme sted i flere tiår. Kolonien har én eller noen få dronninger. Svermingen foregår i juni og tidlig juli. Maurene lever hovedsakelig av honningdogg som de kan gå langt for å få tak i. Brun tremaur kan anlegge reir i hus i treverk eller isolasjonsmateriale. Finner du brun tremaur innendørs er det mest sannsynlig at den har reir i huset.

Skade

Brun tremaur kan anlegge reir i trevirke eller isolasjon, men det er sjelden at den anlegger reir innendørs.

Bekjempelse

 • Tilgjengelige reir kan bekjempes med insektspray eller mekanisk fjerning
 • Utilgjengelige eller ulokaliserte reir bekjempes med forgiftet åte.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Oslo

Bærum

Moss

Ås

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her