Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Måkefamilien

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Måkefamilien

Utseende

  • Middels store til store fugler
  • Hovedsakelig hvite med grå eller gråsvart rygg og vingeoversider

Biologi og adferd

I Norge har vi 21 arter. Måker er ofte knyttet til sjø og kyst, men flere arter er i sterkere grad knyttet til jordbruks- og våtmarksområder i innlandet. På søppelfyllinger kan de bli tallrike. Flere arter har tilpasset seg områder med 

menneskelig aktivitet, og større byer kan ha store bestander av måker. De siste tiårene har det blitt stadig vanligere med takhekkende måker i byer. Måker har variert kost, men tar gladelig brød og andre matrester.

Skade

Måker forårsaker skade ved at de forurenser mat og fôr med avføring. Ekskrementene griser til tak og fasader på bygninger, statuer, gågater, torg, biler osv. Takrenner og nedløpsrør kan gå tett, og den sterkt etsende møkka kan ødelegge billakk og materialer som er brukt til taktekking, fasader osv. Måker kan overføre sykdommer til mennesker hvis avføringen kommer i kontakt med mat. Måker er den hyppigst forekommende artsgruppen involvert i fly-fugl-kollisjoner. Måker er intelligente fugler som fort lærer seg å stjele mat fra f.eks. cafébord, tørrfiskgjeller og terrasser.

Forebygging og bekjempelse

  • Enkelte arter er fredet og skal ikke forstyrres
  • Fuglesikring med snorer/wire, pigger nett hindrer fuglenes

tilgang til hvile og hekkeplasser.

  • Hindre tilgang til
  • Nedskyting kan være nødvendig i enkelte situasjoner, men har ingen langtidseffekt og fjerner kun enkeltindivider.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med fugl? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top