Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Gnagerangrep

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Gnagerangrep

En guide for gnagerangrep:

I vintersesongen søker gnagere ly i hjemmene. Dette betyr at i løpet av de neste månedene vil mange huseiere måtte håndtere rotter og mus i hjemmene sine, og du kan være en av dem. Det kan spre farlige sykdommer og forårsake betydelig skade på eiendom, så det er viktig for huseiere å gjøre seg kjent med typene gnagere som invaderer hjem på denne tiden av året.

En guide for gnagerangrep

Mus foretrekker å hekke i landlige områder rundt gjerdestolper, trær, huler og vedstabler. Mus kan være et problem i boligmiljøer når de vandrer rundt i huset på jakt etter ly for kulden i vintermånedene.

Mus utgjør en betydelig helsetrussel siden de er de vanligste bærerne av hantaviruset. Viruset kan overføres ved å inhalere støvpartikler forurenset med urin, avføring eller spytt fra infiserte mus.

Mus hekker i mørke, avsidesliggende områder og strukturer. Ikke oppbevar kjæledyrmat eller fuglefôr i garasjer, varehus eller andre steder der kjæledyrmat og fuglefrø kan være attraktive for mus.

De kan forårsake alvorlig skade på eiendom ved å tygge gjennom materialer. Faktisk er de kjent for å starte elektriske branner ved å gnage på ledninger i boliger. De er også utmerkede klatrere og rotter kan hoppe opp til en meter. Husmus utgjør også en helserisiko da de kan forurense lagret mat og spre sykdommer som salmonella, bendelorm, pest og lopper.

Husmus gjemmer seg i rot, så det er viktig å holde oppbevaringsplassene rene og holde bokser unna gulvet. Hold også maten forseglet i gnagersikre beholdere. Et annet unikt faktum er at husmus passer gjennom åpninger så små som 1 cm. Husmus har dårlig syn og er fargeblinde, men de andre sansene deres er skarpe.

Rotter er nattaktive og vandrer i søppelhauger og i kloakksystemer. De har en tendens til å invadere hjem om høsten, når matkilder utenfor blir vanskelig å finne. Innvendig hekker de i kjellere, loft og andre uforstyrrede boliger. Rotter kan forårsake betydelige materielle skader ved å gnage på en rekke materialer, inkludert plast- og rør, for å få mat og vann. Rotter finner vi i hele Norge.

De er bærere av sykdommer som pest, gulsott, rottebittfeber, kukoppevirus, trikinose og salmonellose. De kan også bringe lopper og midd inn i huset. Inspiser boliger for angrep som avføring, gnagerspor, skader på mat og varer samt fettslitasje fra rottepels. Rotter kan gå inn i hus gjennom hull som måler 12 mm.

Hvis du mistenker et gnagerangrep, bør du vurder å kontakte en proffesjonell skadedyrbekjemper umiddelbart. Gnagere er kjent for å formere seg raskt, så det som ser ut til å være et lite problem kan fort bli et stort problem.

Her kan du lære mer om hvordan du forhindrer mus og rotter i hjemmet.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top