Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyrforsikring: Beskyttelse mot Skadedyr

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skadedyrforsikring: Beskyttelse mot Skadedyr

Å oppdage skadedyr eller insekter i hjemmet kan være en betydelig utfordring for huseiere. Heldigvis har veldig mange av oss en skadedyrforsikring innen hus eller innboforsikringen. Denne dekker håndteringen og bekjempelsen av disse uønskede gjestene. Forsikringene gir økonomisk støtte for å takle problemene som kan oppstå og sørger for at eiere av bygninger kan få kontroll over situasjonen uten å måtte bære hele kostnaden selv.

Hva dekkes av en skadedyrforsikring?

I følge Norsk Hussoppforsikring dekker deres forsikring bekjempelse av alle skadeinsekter og mus og rotter. Dette betyr at insekter som stokkmaur, sukkermaur, kakerlakker, veggedyr, skjeggkre og borebiller. Kravet er at angrepet har startet etter at forsikringen ble tegnet.

Forsikringen dekker bekjempelse av skadedyr, begrenset til kr 150 000 pr. skade. Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse. Det er selskapet som avgjør hvilken metode som skal benyttes for å oppnå en reduksjon eller utryddelse.

Egenandel for hver skadesak i Norsk hussoppforsikring er i følge deres vilkår 2000kr pr 1.1.2023

Hva dekkes ikke av en skadedyr forsikring?

Skadedyr som har kommet før avtalen begynte å løpe og heller ikke bekjempelse av aktivitet etter at
forsikringen har opphørt, selv om aktiviteten startet i forsikringstiden. Kostnader med bekjempelse uten på forhånd ha innhentet samtykke forsikringsselskapet. Kostnader til vedlikehold og forbedringer samt forebyggende behandlinger dekkes ikke.

Vi i Skadedyrkontroll1 samarbeider med forikringsselskaper for å bistå deres kunder når det har oppstått et skadedyrproblem. Det er viktig med riktig kompetanse og kunnskap om hvorfor angrepet har oppstått for å kunne stoppe det og forebygge ot nye angrep i fremtiden.

Skadedyrforsikring

Det å takle skadedyr krever ikke bare midlertidige løsninger, men også langsiktige strategier for å sikre at bygningene beskyttes mot fremtidige  angrep. Når man står overfor denne typen utfordringer, er det viktig å ha en skadedyrforsikring som kan hjelpe til å dekke bekjempelse og skader dersom dette skulle være nødvendig.

Skjeggkre

skjeggkre

Oppdages skjeggkre i hjemmet, er spesifikk bekjemping dekket av enkelte innboforsikringer.

 • Innboforsikring: Dekker som regel bekjempelse mot skjeggkre.
 • Skader: Skjeggkre forårsaker ikke skade på bygninger/mennesker
 • Hus toppforsikring: Dekker som regel skjeggkrebekjempelser innfor avtaletiden.

Mus og rotter

rotter-mus

I de kaldere månedene er det vanlig at mus og rotter søker seg til varmen inne i boliger og hytter for næring og ly. De har en tendens til å tiltrekkes varme områder i bygninger, som for eksempel loft eller takområder. Disse gnagerne kan forårsake betydelige skader ved å gnage på trevirke, elektriske ledninger, kabler og rør, noe som kan føre til alvorlige problemer for huseiere.

 • Gnaging: Skader på treverk, elektriske komponenter og vannsystemer.
 • Luktproblemer: Ubehagelig lukt fra døde gnagere.
 • Bekjempelse og sikring: Hvis man opplever invasjon av disse skadedyrene, er det ofte nødvendig å sette inn feller og iverksette tiltak for å sikre isolasjon og hindre videre tilgang.

En omfattende forsikring dekker vanligvis både skader forårsaket av mus og rotter, samt utgifter forbundet med bekjempelse av disse. Dette kan gi huseiere en ekstra trygghet i tilfelle skadedyrangrep.

Maur

stokkmaur

Noen maurarter, som stokkmaur, kan forårsake betydelige skader på bygningsstrukturer ved å ete seg gjennom treverk og isolasjon. Forsikringsselskaper kan dekke skader forårsaket av disse skadelige artene hvis man har en forsikringsplan med ekstra dekning for skader fra sopp, råte og insekter. Mindre skadelige arter, som jordmauren, regnes derimot ikke som skadedyr og er vanligvis ikke dekket av forsikringen. Ved tegn på skader fra maur, bør man vurdere forsikringsdekningen for tiltak mot problemet.

Maurtype Skadepotensial Forsikringsdekning
Stokkmaur Høy Ofte dekket
Jordmaur Lav Sjelden dekket

Veggedyr og kakerlakker

kakerlakk avføring

Veggedyr, som er på eplekjerners størrelse, trives i møbler som sofaer og senger og næres ved å suge blod. De forårsaker ikke strukturell skade, men kan føre til ubehagelig stikking og kløe. Kakerlakker er også skadedyr som kan oppstå i boliger. Noen innboforsikringer dekker kostnader ved utryddelse av disse skadedyrene opp til 150.000 kroner.

 • Veggedyr: Små, eplekjerne-liknende insekter; forårsaker kløe
 • Kakerlakker: Gjør ingen skade på konstruksjonen, men blir raskt et stort problem.
 • Forsikringsdekning: Opptil 150.000 kr for skadedyrbekjempelse

Oppdaget veggedyr eller kakerlakker? Forsikring kan bistå i bekjempelsen.

Skadedyr eller Insektangrep?

Ved skader på bygningselementer som treverk og isolasjon, er det viktig å være oppmerksom på at vanlige husforsikringer ofte tar hånd om ødeleggelser som er forårsaket av dyr som mus eller rotter. For å være beskyttet mot insekter som ødelegger treverk, for eksempel maur, larver og borebiller, må man ofte ha en skadedyrforsikring i tillegg som dekker skader fra sopp, råte og insekter.

Det er verdt å merke seg at insekter som skjeggkre, veggedyr og kakerlakker vanligvis ikke betraktes som skadedyr siden de ikke forårsaker direkte skade på bygninger, men de kan likevel være en kilde til ulempe.

 • Egenandel for skade på bygninger avhenger av valgt egenandel i forsikringsavtalen.
 • Bekjempelse av skadedyr og insekter har en fast egenandel på 2000 kr, uavhengig av den valgte egenandelen for husforsikring.

Profesjonelle firmaer som Skadedyrkontroll1 kan bistå med bekjempelse og kontroll av skadedyr og insekter, bidrar til å holde aktiviteten til minimum og bruke de riktige produktene og metodene for et sikkert og effektivt resultat.

Hva inkluderer forsikringsavtalene?

Betingelser for bygnings- og løsøreforsikring

 • Bygningsforsikring: Dekker reparasjoner ved skader forårsaket av skadedyr.
 • Løsøreforsikring: Inkluderer utryddelse av skadedyr som skjeggkre.
 • Sopp- og råteforsikring: Beskytter mot skader forårsaket av sopp og råte.

Kravene for forsikring mot sopp, råte og insekter

 • Eiers ansvar: Vedlikehold faller under huseiers ansvarsområde.
 • Egenandel: Skadeerstatning kan kreve en egenandel fra forsikret.
 • Avtaleinnhold: Viktig å lese den fine printen for å forstå dekningen.

Ofte stilte spørsmål

Hvilken dekning inkluderer vanligvis skadedyrforsikring hos forsikringstilbydere?

Forsikring mot skadedyr hos forskjellige forsikringsselskaper kan variere, men typisk vil en slik forsikring kunne dekke kostnader forbundet med utryddelse og skader forårsaket av skadedyr som rotter og mus i boligen. Det kan også inkludere bekjempelse av insekter som fører til sopp og råte.

Når kan det være nødvendig med tilleggsforsikring for skadedyr?

En standard hus- eller innboforsikring dekker ikke alltid skader forårsaket av alle skadedyrtyper. For ekstra beskyttelse mot en bredere rekke av skadedyr og de skadene de kan forårsake, kan det være lurt å vurdere en tilleggsforsikring.

Dekker bolig- og husforsikring skader forårsaket av gnagere?

Skader forårsaket av gnagere som mus, er ofte dekket av vanlige bolig- og husforsikringer når skaden er direkte knyttet til bygningsstrukturen. Det er imidlertid viktig å kontrollere de spesifikke vilkårene i forsikringspolisen.

Prosessen for å rapportere skadedyrproblemer til forsikringsselskapet

Ved påvisning av skadedyr bør man kontakte forsikringsselskapet sitt umiddelbart. Det kan kreves at man identifiserer seg elektronisk med tjenester som BankID, og detaljer om skaden må oppgis.

Forskjeller i skadedyrdekning mellom forsikringstilbydere i Norge

Dekning for skadedyrsproblemer kan variere betydelig mellom forskjellige forsikringsselskaper. Potensielle kunder bør sammenligne vilkår og betingelser for å forstå hva en skadedyrforsikring dekker i sitt selskap.

Anbefalte forebyggende tiltak for skadedyr

For å opprettholde gyldigheten av forsikringen anbefales det å utføre regelmessig renhold, eliminere matkilder for skadedyr og sørge for å ikke ha åpenbare inngangspunkter i boligen. God bolighygiene og vedlikehold er nøkkelen til å minimere risikoen for skadedyrangrep.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top