Stokkmaur

Vår største maurtype. Dronningemner under sverming opp mot 20mm • Hode helsvart • Rygg jevnt krummet • Stor variasjon i størrelse, arbeidere er 5-14 mm lange, største maur i Norge
Stokkmaur Bodø

Stokkmaur adferd

Skogstokkmaur Camponotus herculeanus, jordstokkmaur Camponotus ligniperda. Begge er relativt vanlig i Norge, jordstokkmaur med en mer varmekjær og sørlig utbredelse.. Stokkmaur bygger reir i tre eller jord. Et samfunn kan bestå av mer enn 10 reir, 1-5 dronninger og flere tusen larver og arbeidere. Utvidelse av kolonien foregår i hovedsak på våren. Fra sent i mai til tidlig i juli (avhengig av landsdel) svermer hanner og unge dronninger, hvorpå hannene dør og dronningene forsøker å etablere nye samfunn. Larvene fôres av arbeiderne med honningdugg (fra bladlus) og insekter. Etter svermingen og paringen forsøker dronningene å starte en ny koloni. De få som lykkes bruker 7 til 10 år på å etablere et samfunn som selv produserer dronninger og hanner. Et etablert samfunn kan eksistere i mange år og utvides med flere reir. Utvidelsen foregår på våren eller tidlig om sommer. Dette betyr at dersom det oppleves flyvemaur inne vil er det sannsynlig at dette samfunnet har eksistert i konstruksjonen i over 7 år. Stokkmaur spruter ikke maursyre slik skogsmaur gjør. Stokkmaur finnes over hele landet, men er vanligst i Sør-Norge

Stokkmaur Skade

Stokkmaur er den største mauren vi har her i landet og den er en av få insekter som kan gjøre skade på bygninger. En vanlig misforståelse er at de spiser treverket. Mange tror at den spiser tre, men det gjør den ikke. Den gnager ut og fjerner materiale for å gjøre plass til bolig. Stokkmauren er ikke så farlig som mange tror. Den får ofte skylden for skader som har bakenforliggende årsaker. Ofte er det fuktproblemer som gjør at stokkmaur velger å bosette seg inne i boliger. Selv om stokkmauren kan gjøre skade på friskt treverk, er det veldig ofte skader av stokkmaur i forbindelse med en fukt- eller råteskade. Etablering av et stokkmaursamfunn kan ta så mye som 7-10 år, og det er ingen krise om skaden ikke utbedres umiddelbart. Stokkmauren kan gjøre store skader på bygninger og bør bekjempes, men dersom man oppdager stokkmaur er det ingen umiddelbar krise med bekjempelse.

Forebygging og bekjempelse

Forebyggende bør man hindre at treverk i og nær hus råtner (lett å angripe) og tette hull rundt rør og ledninger som går inn i huset. Ved angrep bør reir lokaliseres ved at du følger maurstier, se etter hvor mauren kaster ut treflis/spon og isolasjon fra reirbyggingen. Man kan også lytte etter ”krafsing” fra maurreir i vegger. Utilgjengelige eller ulokaliserte reir bekjempes med forgiftet åte som en avgrenset indirekte behandling.
  • Vær på vakt når stokkmauren leter etter nye hjem om våren og når samfunnet vokser og har behov for større boareal.
  • Det er vanskelig å forebygge et angrep, men det hjelper å holde utearealet ryddig.
  • Unngå busker, planter og vedstabler tett inntil grunnmuren.
  • Mauren liker ikke småstein og grus. Et belte av grus rundt grunnmuren kan derfor virke forebyggende.
  • Sjekk dører og vinduer for sprekker og tett om nødvendig – slik at mauren ikke kan krype inn.
  • For å bli kvitt stokkmauren må man finne hovedtua og ta knekken på den og dronningen. Det kan være vanskelig å lokalisere tua og det anbefales derfor å la fagfolk ta seg av dette.
  • Husk at de fleste sprøytemidler er farligere enn mauren, så vær forsiktig.
Dersom en direkte bekjempelse med sprøytemiddel ikke lykkes med å fjerne kolonien fra konstruksjonen, kan samfunnet relokalisere til andre steder I konstruksjonen. Det er da fare for at det kan dannes flere satelittkolonier ut ifra den opprinnelige kolonien.
Trenger du hjelp med å fjerne Stokkmaur?