Sørlandet skadedyrkontroll. Ta kontakt idag, gratis befaring!

Skadedyrfirma

Skadedyrkontroll krever tålmodighet, kunnskap, erfaring og riktig utstyr.
Det er ikke alltid å lett å finne årsakene til skadedyr selv. Derfor kan et skadedyrfirma hjelpe deg med dine skadedyrproblemer. Vi står klare for å hjelpe deg!
Vårt firma bruker markedets beste metoder. Teknikkene vi bruker er nøye testet og har høyest mulig effekt.
Samtidig er vi opptatt av at all bekjempelse skjer uten fare for miljø og helse. Vi velger den metoden som er trygg, men samtidig veldig effektiv. Trenger du hjelp fra et Skadedyrfirma med autoriserte teknikere med lang erfaring?
Fyll ut kontaktskjema så kontakter vi deg så fort vi har mulighet. Eller ta kontakt på chat nede til høyre, så svarer vi direkte hvis vi er ledige.
Lokalt Skadedyrfirma. Våre teknikere har høy kompetanse på skadedyr og har lang fartstid i bransjen.
Sørlandet skadedyrkontroll

Skadedyr i bolig kan være en alvorlig situasjon. I mange tilfeller bør vi få hjelp av et skadedyrfirma for å løse våre problemer.

Et autorisert skadedyrfirma kommer inn for en gratis inspeksjon og utvikler en plan for å sikre boliger og verdier. Under besøket vil de gjennomgå boligen og forklare hva som bør utføres for at skadedyrproblemet skal bli borte. De vilogså se etter andre utfordringer, som kan hjelpe til med å redusere muligheten for skadedyr i fremtiden.     

Å ansette noen til å utrydde skadedyrene dine, er en rask og trygg måte å løse skadedyrproblemet på. Ved å eliminere skadedyr fra boligen eller bedriften begrenses påkjenningene av å ha skadedyr rundt seg så raskt som mulig. Ulike kjemikalier og åter kan være nødvendig å bruke for å bli kvitt forskjellige typer skadedyr, men er ikke alltid nødvendig.

Våre tjenester fokuserer på kontroll av skadedyr og sikkerheten i hjemmet, familien og kjæledyr. Vi identifiserer skadedyrproblemene dine og vurderer de mest effektive utryddelsesmetodene. Om dette er bruk av bekjempelsesmidler eller andre tiltak som f.eks. redusere fuktighet i boligen. Vi bruker vår profesjonelle kompetanse for å vurdere hvilken metode som vil være tryggest for ditt hjem, familie og kjæledyr. Men som allikevel gir et ønsket resultat.

skadedyrfirma

Mange tror at å ansette profesjonelle skadedyrbekjempere er en dyr tjeneste. Sammenlignet med bruk av insektmidler og andre bekjempelsesmidler som fås kjøpt over disk, kan det virke slik. Sannheten er at skadedyrkontroll ofte har en mye lavere pris enn forventet. Ofte forsøker folk selv forskjellige metoder for skadedyrbekjempelse. Dersom det blir brukt feil metoder, eller blir utført feil, vil det ofte dette være ineffektivt. Forsøk på å fjerne skadedyrsangrep feil, kan i noen situasjoner gjøre mer skade enn godt. 

Dårlige bekjempelsesmetoder kan forårsake betydelig forstyrrelser i hjemmet og virksomheten. Et skadedyrfirma er bedre rustet til å håndtere ting som skadedyrangrep. Skadedyr er noe som kan påvirke mange ting i livet negativt, det kan også påvirke verdien av bolig.

Skadedyrkontroll i bedrifter kan brukes for å holde bygg og arbeidsmiljøet trygt. Ved å eliminere skadedyr kan du bidra til å forhindre brann, løse strukturelle problemer og forhindre sykdom blant ansatte. Sladder blant ansatte, forbipasserende og besøkende på lageret ditt kan være skadelig når de ser skadedyr i bygningen din.

Huseiere har ikke tilgang til det samme kommersielle utstyret og produktene av høy kvalitet som et godkjent skadedyrfirma. Ved boligsalg blir det stilt spørsmål om skadedyrsituasjonen i boligen. I dette tilfellet er det veldig trygt å henvise til en skriftlig rapport fra inspeksjon av boligen. Dersom det er gjennomført bekjempelser eller om det er tegn på skadedyr i boligen ved overtagelse er dette beskrevet, og resultater er dokumentert. Mange opplever desverre at det ikke er opplyst om skadedyr ved boligkjøp.

Ønsker du skape et trygt og godt miljø i en bolig eller på en arbeidsplass? Da vil det i en del tilfeller lønne seg å få hjelp av et skadedyrfirma. Et seriøst firma vil også kunne foreta en inspeksjon for å fortelle litt om hva du eventuelt kan gjøre selv. Skadedyr kan være en enkel eller en veldig vanskelig oppgave å løse. Et skadedyrfirma har erfaring og kompetanse på disse problemstillingene. I mange tilfeller vil disse løse problemene raskere, mer effektiv og rimeligere enn man klarer selv.

Bør vi velge et skadedyrfirma?

Et skadedyrfirma vil løse problemene raskere, mer effektivt og ofte rimeligere enn huseier selv.

Skadedyrbransjen har i de senere år opplevd en kraftig utvikling mot en grønnere linje innen skadedyrkontroll.

Vi arbeider for å være i fremste rekke når det gjelder å redusere miljøpåvirkning. Vi arbeider offensivt for å senke bruk av kjemikalier og produkter som setter et negativt avtrykk på miljøet. Dette krever at våre medarbeidere hele tiden er oppdatert på de siste trender og utvikling i vår bransje.

Vår kompetanse sikrer våre medarbeidere og kunder fra å bli utsatt for mer stoffer med negativ miljøpåvirkning enn nødvendig.

Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Vi prioriterer Helse, Miljø og Sikkerhet, og vi arbeider utfra substitusjonsprinsippet. Derfor velger vi alltid det produkt eller metode som gir minst avtrykk på miljøet, men som allikevel gir ønsket effekt.

Vi arbeider innen en utsatt bransje, og selv små feil kan føre til store konsekvenser, så forebyggende arbeid er særdeles viktig. Rutiner på fast rapportering, risikoanalyser og interne krav er en viktig del av vårt arbeid.

Vi har lang erfaring i å takle de fleste skadedyrproblemer. Vi bekjemper musrotterstokkmaursukkermaurskjeggkreStripet borebille, veggedyr og alle andre kjente skadedyr. Vi tilpasser våre tjenester etter dine behov.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om skadedyrbekjempelse. Det koster ingenting å ringe oss. Vi har egne teknikere fra Kristiansand til Oslo. I andre områder i Norge samarbeider vi med lokale mindre Norske selskaper.

Steder vi utfører skadedyrkontroll

Larvik

Oslo

Bærum

Bergen

Moss

Ås

Tønsberg-Horten

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her