Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyrbekjempelse Telemark

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skadedyrbekjempelse Telemark

Markedets beste metoder for Skadedyrkontroll. Vi utfører Skadedyrbekjempelse uten at det er fare for miljø og helse. Trenger du hjelp fra en profesjonell skadedyrtekniker? 

Når du opplever skadedyr komme inn i din bolig, leilighet eller på arbeidsplassen, bør man finne en effektiv metode for å bli kvitt dem. Skadedyr er vanskeligere å få utryddet hvis de har klart å etablere seg. Å komme i kontakt med godkjent skadedyrtekniker er avgjørende for et godt resultat. Alle steder har behov for individuell til passet skadedyrbekjempelse til de forhold som er på det aktuelle stedet. Ingen skadedyrsaker er identiske. Individuelle behov er nødvendig for å sikre en langsiktig løsning og som reduserer risikoen for at skadedyrene kommer tilbake.

rotter

Rotter og mus kan forårsake mye skade  i hjemmet ditt. Gnaging  på strømledninger utgjør stor brannfare, vannrør som blir ødelagt kan medføre store vannskader. Ubehagelig lukt, lyder i vegger og fare for spredning av sykdom og bakterier.

mus i hus

 

Hva slags oppdrag utfører vi?

Fjerning av mus i boliger
Bli kvitt rotter i hus
-Behandling av skjeggkre
Fjerning av vepsebol
Bli kvitt kakerlakker
Behandling mot stokkmaur
Bekjempelse av sukkermaur
Veggedyr behandling
Behandling av borebiller

Samt andre oppdrag når det gjelder skadedyr i boliger. Vi tar også på oss oppdrag hvor vi forebygger og inspiserer boliger for skadedyrangrep.

Skadedyrkontroll Telemark

Opplever du skadedyr som mus, rotter, sukkermaur, stokkmaur, skjeggkre, sølvkre, veps, veggedyr, borebiller og andre typer insekter som kommer inn i hus? Våre autoriserte skadedyrbekjempere vil kunne hjelpe til med de aller fleste skadedyrproblemer på en effektiv, profesjonell og trygg måte. Vi gir oss ikke før vi er fornøyd

Vi utfører jevnlig skadedyrbekjempelser i Porsgrunn, Skien, Bamble, Kragerø, Brevik og Stathelle.

ekspert på skadedyr

Hva er skadedyrkontroll

Skadedyr har de siste årene blitt mer og mer utbredt. Vi ønsker ikke å omgås for mye insekter og dyr i våre boliger og på våre eiendommer. Dette gjør at mengden kjemikalier brukt mot skadedyr har øket voldsomt i omfang de siste årene. Det å utføre skadedyrbekontroll på en profesjonell måte er derfor blitt mer og mer viktig. En profesjonell skadedyrbekjemper innehar kunnskap og erfaring som gjør at bekjempelser kan utføres med mindre mengder kjemikalier for et enda bedre resultat.Vi hjelper boligeiere med å redusere mengden av kjemikalier brukt for å begrense skadedyr. Bekjempelsesmidler kan i værste fall gi uønskede skader samtidig som det ikke gir ønsket effekt dersom det brukes på feil måte.

Hva koster skadedyrkontroll?

Vi forstår at skadedyrkontroll er en utgift man ikke ønsker å bruke penger på. Men ofte er dette mye billigere og mindre frustrerende enn å se penger og tid forsvinne uten at resultatene man ønsker oppnås.

Det er vanskelig å si hva skadedyrbekjempelse vil koste. Men en god start er å ta kontakt med et skadedyrfirma før man forsøker utallige lure tips og triks selv. Dette er ofte noe som gjør at en bekjempelse blir mye mer utfordrende og tidkrevende enn nødvendig.

Skadedyrkontroll hos oss oppleves som billig av mange. Det å velge et mindre skadedyrfirma vil ofte være rimeligere enn større aktører. Vårt mål er at alle våre priser skal være ærlige og ingen skjulte kostnader.

Trenger du hjelp til kontrollere skadedyr i Telemark

Ta kontakt med oss i skadedyrkontroll1. Vi utfører alle typer kontrollere skadedyr på en effektiv måte.

Litt om Telemark

Telemark er et tradisjonelt landskap på Østlandet i Norge og et fylke, som fra 2022 er under gjenopprettelse. Fylket ble tvangssammenslått med Vestfold til Vestfold og Telemark fylke i 2020, men Stortinget vedtok i 2022 å oppløse det sammenslåtte fylket og gjenopprette Telemark som eget fylke. Telemark er også valgkrets ved stortingsvalg og lagsogn.

Det moderne Telemark ble en geografisk enhet på 1200-tallet under navnet Skiensysla, som senere ble videreført som Bratsberg len, Bratsberg amt og Telemark fylke; Bratsberg var fra slutten av 1500-tallet et eget hovedlen og kan dermed også forstås som en egen riksdel. Navnet Telemark kommer av norrønt Þilamǫrk, navngitt etter folkegruppen Þilir som levde i Øvre Telemark i folkevandringstiden og vikingtiden. Fra slutten av 1500-tallet ble navnet Telemark tatt i bruk om administrative og kirkelige enheter som omfattet det meste av og tidvis hele Bratsberg amt. Bratsberg amt endret navn til Telemark fylke i 1919. I 2020 ble Telemark fylke mot sin vilje slått sammen med Vestfold til den nye regionen Vestfold og Telemark. Telemark utgjør drøyt 87 % av det nye fylket i areal. Etter vedtak i Vestfold og Telemark fylkesting den 15. februar, er det ventet at fylket etableres som eget fylke igjen fra 1. januar 2024.

Telemark strekker seg fra Skagerrak til Hardangervidda. Geografisk, topografisk, kulturhistorisk og språklig danner Telemark en overgang mellom Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, og er kjennetegnet av stor naturgeografisk og kulturell variasjon. De indre delene, Øvre Telemark, består av fjell, daler og innsjøer, har tradisjonelt ingen byer og var tradisjonelt kjennetegnet av et relativt egalitært bondesamfunn. De flatere områdene ved kysten var tradisjonelt kjennetegnet av sjøfart og handel, var Norges viktigste industriregion siden 1500-tallet og Telemarks viktigste by Skien var fra 1500-tallet en av Norges største byer. Hovedskillemerkene mellom østnorske og vestnorske dialekter går gjennom Telemark, og talemålet i Telemark er svært varierende, fra standard østnorsk til dialekter som ligger nær opp til konservativ nynorsk i deler av Øvre Telemark. Øvre Telemark har flere kulturminner fra middelalderen enn noen annen region i Norge. Telemark har vært sentral i norsk folkemusikk, bunadbevegelsen og fremveksten av moderne skisport, og har gitt navn til skisporten Telemarkskjøring.

Informasjon er hentet fra Wikipedia

 

 

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top