Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Rotter

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Rotter

I Norge er rotter vanlige, spesielt i byer hvor de finner mat og et sted å bo. Rottene er smarte og sosiale, men de kan skape problemer ved å ødelegge ting og spre sykdommer. Derfor er det viktig å kontrollere og forebygge at det blir for mange rotter, både i byene og på landet.

rotter

I vår håndtering av rotter fokuserer vi på å forstå deres levesett og utarbeide strategier for hvordan de kan kontrolleres effektivt. Det er avgjørende for å forebygge potensielle problemer disse skadedyrene kan forårsake, samt å vite når det er nødvendig å søke profesjonell hjelp. For å minimere risikoen for rotteinvasjon, diskuterer vi også forebyggende tiltak og viktigheten av skadedyrforsikring.

Hva er rotter?

Rotter er pattedyr tilhørende gruppen gnagere, og to vanlige arter er brunrotte (Rattus norvegicus) og kloakkrotte, som ofte refererer til samme dyreart. De lever ofte i sammenslutning med mennesker og kan tilpasse seg mange miljøer. Her er noen kjennetegn og faktorer relatert til rotter:

 • Størrelse og vekt: En voksen rotte veier mellom 250 og 400 gram og har en kroppslengde på rundt 20-25 cm, med en litt kortere hale.
 • Levetid: Rotter kan leve i 2-3 år under optimale forhold, men normal levealder er ca 1 år.
 • Hva spiser rotter?
  • Spiser er stort sett altetende.
  • Et daglig inntak på 25-30 gram mat og etterlater seg 40-50 ekskrementer 
 • Skadepotensial:
  • Kan forårsake materielle skader ved å gnage på ulike materialer, inkludert ledninger, treverk og betong.
  • De har kontinuerlig voksende og skarpe fortenner som må slipes ned ved å gnage.
 • Sikring mot invasjon: Det er viktig for bygningseiere å sikre sine strukturer for å forebygge invasjon av rotter.

Vi observerer at effektiv skadedyrkontroll er nødvendig for å håndtere de utfordringene og de helsemessige risikoene rotter kan medføre. Sikring av bygninger er essensielt for å hindre at rotter etablerer seg og forårsaker skade.

Hvordan ser rotter ut?

Brunrotter (Rattus norvegicus), også kjent som kloakkotter, har en fysikk som varierer i farger fra grått til sort, og en kroppsvekt som typisk ligger mellom 200-500 gram. De er mellom 18-25 cm lange, med en bemerkelsesverdig hårløs hale som måler 15-21 cm. Ørene deres er ganske små og de er effektive klatrere.

rotte utseende

 • Utsende: På utsiden er brunrotter varierte i fargen; alt fra grått til nesten sort kan forekomme.
 • Størrelse: De når en kroppslengde på opp til 25 cm med en tilleggslengde fra halen.
 • Hale: Halespissen er naken, og lengden er alltid kortere enn kroppen.
 • Aktivitet: Disse gnagerne lever vanligvis i mørke steder og er mest aktive nattestid, hvor de kan avsløre seg selv med lyder inne i vegger.

Vi kan også identifisere nærvær av rotter ved å se etter ekskrementer og gnagemerker, eller ved å strø mel langs veggene for å spore deres bevegelser.

Rotteinvasjon i bolig

Vi ser ofte at rotter finner veier inn i våre hjem, og det er viktig å kunne gjenkjenne de vanligste tegnene på at disse gnagerne har etablert seg i eller rundt eiendommen. Rotter, spesielt kloakkrotter og brunrotter, er tilpasningsdyktige skadedyr som ofte søker tilflukt i beskyttede områder når været blir kaldt. Her er noen klare indikatorer på at vi kan ha rotter:

 • Avføring: Brunrotte, som ofte treffes i norske hjem, etterlater sylinderformede ekskrementer som likner store riskorn og er mørkebrune i fargen. Det er typisk å finne disse i konsentrerte mengder.
 • Lyder: Ubehagelige skrapelyder eller summing fra loft, vegger eller under gulv kan være tegn på at rotter har trengt seg inn.
 • Skader: Rotter har sterke tenner som gjør at de kan gnage gjennom en rekke materialer. Hvis vi oppdager hull eller gnagemerker på tre, plast eller selv myke metaller, kan det tyde på rotter.
 • Småspor: Små fotavtrykk og halemerker i støvete områder gir oss også en indikasjon.
 • Hull i utsiden: Hvis det finnes nyopprettede åpninger eller underminerte fliser og asfalterte områder nær fundamentet eller kloakken, kan det være et tegn på rotteaktivitet.
 • Rørledninger: Kloakkrør og ventilasjonsåpninger er vanlige inngangspunkter. Vi bør undersøke at disse er sikret ordentlig for å forhindre at rotter tar seg opp gjennom disse.

Vårt råd er å holde et øye med disse indikatorene, og hvis vi oppdager tegn på rotter, er det viktig å kontakte profesjonelle skadedyrbekjempere raskt for å håndtere problemet før det eskalerer.

Slik lever rotter

Vi observerer at brunrotter har evnen til å formere seg gjennom hele året under de rette forholdene. Deres yngletid fokuseres primært om våren og høsten. Vanligvis bringer et enkelt kull mellom 8 til 12 nye individer til verden.

Disse dyra er hovedsakelig aktive om natten og foretrekker mørke og skjulte steder. Med en bemerkelsesverdig kapasitet til å lage hjem for seg selv, graver de kompliserte hulls systemer i bakken, som oftest lokalisert ved faste strukturer.

En interessant detalj ved rotter er deres smidighet og evne til å klemme seg gjennom små åpninger, kun 12 mm brede, for å finne vei inn i våre hjem. Deres utmerkede klatreferdigheter gjør dem også i stand til å manøvrere seg innenfor avløpsrørene og oppholde seg i skjulte områder som vegger og tak.

Brunrotter er ikke kravstore når det kommer til deres kost. De er altetende, noe som inkluderer korn og frø, samt byggprodukter. De forårsaker ofte skader når de gnager, både for å innta næring og ved å skjerpe tennene sine, noe som kan resultere i skade på både bygninger og elektrisk infrastruktur.

Rotter etterlater også andre spor som avføring og urin, som ikke bare bærer lukt men også kan inneholde smittsomme agenter. Bekjempelse av disse dyrene krever forsiktighet, ettersom de kan vise neofobi – en frykt for nye objekter – som gjør at de ofte unngår feller og gift som en del av kontrolltiltak.

Hvordan forhindre rotteinvasjon

Vi kan effektivt forhindre at rotter tiltrekkes av våre boliger ved å tenke på følgende strategier:

 • Sikker oppbevaring av mat og avfall: Sørg for at avfallsdunker har tette lokk, og unngå å etterlate matrester utendørs. Dette inkluderer også å ordentlig oppbevare kompost i lukkede beholdere og å være forsiktig med fuglemating.
 • Tetting av bygninger: Gjør det til en vane å inspisere og forsegle eventuelle åpninger hvor rotter kan trenge seg inn. Bruk finmasket netting for å dekke til ventilasjonsåpninger uten å hindre lufting.
 • Holde områder rene og ryddige: Gressbiter bør holdes kortklippet og busker bør ikke plantes for nært bygningens fasade.
 • Regelmessig inspeksjon: Vi anbefaler hyppig sjekk av loft, kjellere og andre utilgjengelige områder for tegn til skadedyr.
 • Vedlikehold av vannlåser: En fungerende vannlås er essensiell for å forhindre at rotter kommer opp gjennom toalettet.

Vi understreker også viktigheten av gode rengjøringsrutiner i og rundt eiendommen din. Det er viktig å merke seg at det ikke er tillatt å bruke gift som et forebyggende tiltak mot skadedyr.

Hvordan bekjempe rotter?

For å forhindre skader på bygninger og unngå spredning av sykdom, er det viktig å gjennomføre effektive tiltak mot rotter. Vi anbefaler følgende:

 • Sikring av åpninger: Inspekter nøyaktig for hull og sprekker i boligens fundament, gulv og rundt ledninger. Tetting av huller, sprekker og ventiler med musesikre materialer som stålull kan hindre rotters tilgang til kjeller, loft og isolerte områder i bygningen.
 • Bruk av rottefeller: Disposisjon av flere feller i og rundt angrepne områder øker sjansen for å fange rotter. Etter at feller er satt opp, må de sjekkes og tømmes regelmessig.
 • Giftstasjoner: Plasser gift i lukkede åtestasjoner for å beskytte andre dyr og unger. Fordi gift kan føre til råtning og uønskede lukter hvis rotter dør på utilgjengelige steder. Det er kun profesjonelle skadedyrbekjempere som har lov til å håndtere gift mot rotter.

Effektiv kontroll krever vedvarende oppmerksomhet for å unngå fremtidig infestasjon og eventuelle vannskader eller gnageskader på bygningen.

Når skal du søke profesjonell hjelp?

Oppdager vi spor av rotter som vi ikke klarer å håndtere, og inngangen de bruker er ukjent, tar vi umiddelbart kontakt med et forsikringsselskap eller en skadedyrbekjemper.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top